Monthly Archives: May 2010

Giai thoại để mồ rồi “động mả” (Trần Sơn).


Giai thoại để mồ, rồi “động mả”. Trần Sơn   ” Danh gia ” là do mồ mả kết thành danh gia, hay vì ” động mả “(Triệt) nên cho biết Gia thế nguyên thuộc hàng Dòng Dõi ? Điều … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Tịnh Lặng -StillnessSpeaks (Trần Sơn lược dịch).


“Stillness Speaks” ( Tịnh Lặng ) by Eckhart Tolle. (Trần Sơn lược dịch) New World Library 14 Pamaron Way Novato/California 94949 – September 2003 . và Namaste Publishing P.o Box 62084 Vancouver/Canada V6JIZI *** NỘI DUNG: *Giới thiệu. -Chương Một: … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment