Monthly Archives: July 2011

Thơ Trần Sơn – 1


Cuộc đời   “Giữa hai cánh mũi trâu      người ta đục thủng;      Bện thừng vào, cứ thế mà lôi.      Tôi cũng thế      Mũi từng có lỗ…     Bông cỏ may lưu lạc quê người;     Nhận … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment