Thơ Trần Sơn – 1


Cuộc đời  

“Giữa hai cánh mũi trâu
     người ta đục thủng;
     Bện thừng vào, cứ thế mà lôi.
     Tôi cũng thế
     Mũi từng có lỗ…

    Bông cỏ may lưu lạc quê người;
    Nhận nước ngoài như “Nước của tôi”.
    Hay chẳng học
    mà lận thêm cái dở

    Thiểu đô la – đừng “nói rạch ròi”…

    *

    Thương biết mấy
    Mối tình chập chững
    Hồn rưng rưng
    Nhớ Nước
    Thương Nòi…

    *

    Trần gian thôi,
    phát Áo
    cho không ?

    Cởi ra – măc lại; là không do Người.

    Hiện Tiền
    Lờ lững Khôn nguôi
    Nhập Hòa biển Tịnh
    Nhớ mình Đời Xưa.

    Ngày xưa
    từng gã lên Non
    Tìm Hoa, Hoa động
    Tìm Mình – Vô Duyên”.

(Transon)-2008

—————————————————–

Tự vịnh

(sinh nhật 69t)

“Lão gia
huyền không;
Niên tuế điểm sương;

Lợi hề!
Hư cốt

Chúm chím hề!
với Đời.”

Ghi chú:

a*Chưa già (gia – không có dấu huyền) nên tóc chưa bạc mà chỉ điểm muối tiêu;
Còn lợi – nhưng răng đã hư hết. Miệng chúm chím mà thật sự là móm.
b*Câu hát (hề!) có thể hiểu:

“Lợi ư ?
Cốt chữ Hư (Không)
Miệng móm ư ?
Chấp nhận hiện trạng mà chúm chím với Đời”

(Transon)-2009

———————————————————————————

Gọi hồn – Tháng Tư Đen.

Hồn ai…

 “Mắt lưng tròng
 lặng căm…

Còn hay mất ?

Tiếc tình xưa canh cánh bên lòng ;
Chuyện Đời mộng ảo, thât – không

Xem ra
Có một chữ Đồng
Đấy thôi !”

(TranSon)-2009

—————————————————–

Sinh Nhật 70

“Như nhi,như cụ Ngoan Đồng

Thần tiên muốn áng, choáng hồng tuổi thơ;

Lơ thơ tóc bỏ hững hờ

Con oanh chợt hỏi :

-Ôn vờ bẩy mươi? “

(Trần Sơn)-2010

——————————————————

Sự Thật.

“Sự Thật không cần được Tôn Thờ;
 bởi tôn thờ là đánh mất giá trị Nhân Bản.
 Khi Tôi và Anh không phân biệt Đông Tây
 đấy là lúc Sự Thật hiện diện.

Hãy bỏ đi sự phân cách ngông cuồng.
Hãy ở đây chẳng cứ đâu xa.
Hãy tận dụng Lúc Này.
Chính là lúc tận thu Nhân Mệnh.

*

Nhân thục vị
Mệnh kết viên

Đan hư – dệt thực ấy tiên trên Đời“.

-Xuân Tân Mão 2011-
(TranSon)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s