Monthly Archives: October 2011

Tự chữa bệnh (Trần Sơn).


Cánh tay phải bất thường bại xuội ! Thứ năm tuần qua (13-8-2009), đi mua bia về uống. Chờ tại quầy tính tiền, đến phiên – cứ tưởng mình còn trai tráng, tay phải đang xách 01 két (24 lon) … Continue reading

Posted in Uncategorized | 8 Comments

Phiếm Luận -1 (Trần Sơn)


Nước – con đường Tu Thân. Nước : con đường Tu Đạo. * Như Lão Tử “gọi” Nước là Đạo. Chữ gọi trong ngoặc chỉ đề cập đến Nước, chúng ta đã phải dùng đến danh (ở đây là chữ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Thơ Trần Sơn – 2


Xuống Đường. “NHỜ ƠN ĐẢNG” Dân biết đâu tà đâu chính; Nhờ thù ngoài Dân rõ : Ấy kẻ nội gián – tay sai. “DẬY MÀ ĐI” Chỉ mặt, tên ghi Phường buôn dân – bán nước! Cho Dân tình … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment