Phiếm Luận -1 (Trần Sơn)


Nước – con đường Tu Thân.
Nước : con đường Tu Đạo.
*
Như Lão Tử “gọi” Nước là Đạo.
Chữ gọi trong ngoặc chỉ đề cập đến Nước, chúng ta đã phải dùng đến danh (ở đây là chữ “nước”); thật sự chưa động đến yếu tính cũa Nước. “Văn dĩ tải Đạo”. ĐẠO CÓ NÓI GÌ ĐÂU! (Vô Danh).

Muốn biết Nước là gì, phải đầm mình trong nước. Vì thế đã có người đòi…Rửa Tội – đúng ra phải lội xuống nước :
-ngập mình trong nước là chết đi.
Ngập mình là Hòa (mình) vào nước. Muốn hòa được thì phải chết đi “Tôi”, “cái thằng tôi” ,”cái của tôi” ; cái lý phân biệt mà Chúa Jesus thường khuyên “Deny thyself”…
-ngoi lên mặt nước là sống lại – và tiếp nhận Thần Khí – Chúa Thánh Thần (Spirit).

Yoga cũng gọi các hồn linh là spirits; về nguồn là Hội (hay Hòa) Nhập vào God – Thượng Đế; qua cửa ngõ Christ Consciousness mà thường được hiểu là Ngôi Hai với ân sủng của Thần Khí.

Như thế, Nước là Sự Sống (Life). Nước mang Khí – một trong các yếu tính của Dịch Lý – nuôi sống muôn loài – bằng chức năng Tương Nhập – Tương Sinh hay còn gọi là Tương Tác của Nhà Phật. Với cốt lõi là Hòa (Balance như “nước chảy chỗ trũng”).

Hòa đây là An Bình – thông điệp của mỗi Ngày Chúa Giáng Sinh – hàng năm.
Và Phật tổ từ ngàn xưa đã nhắn nhủ chúng sinh…”Bỏ cái “tôi” đi thì hết khổ”
(Trần Sơn)-2009

——————————————————————————————————————————–

“TỪ BỎ” chỉ là nói – mà không cần (hoặc không thể) thực hiện  ?

-“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.
Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.
Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Trích Mt 19: 24-26.

-Có người nói:
“Từ bỏ trời để xuống đất. Từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người.”
*
Xin được lạm bàn đôi dòng:

Chúa Jesus đã nói : “Ta là Ánh Sáng”…”Ta là Sự Sống”…”Hãy ở trong ta ; vì Ta ở trong Cha”.
1/- Như thế, nhận định trích dẫn trên đã được hiểu hạn chế như thế nào?

2/-Cái Ngã chính là (is) ta trong Chúa (Đại Ngã = Tổng Thể = All). Vạn Vật, sinh vật (bao hàm Con Người) đều là “những tia sáng (đời Sống)” mà Thiên Chúa biểu lộ, phóng chiếu qua Thánh Thần trong Trần Gian này (quan niệm của Ấn giáo).
Tương tợ như Ba Ngôi đều là MÔT (Nhất Nguyên = All) của Thiên Chúa giáo.

3/-Cái “tôi” (ego=tiểu ngã) qua thời gian tiến hóa nhân loại – dần dần tự củng cố, bằng các tác động tâm lý ( trí cảm + sinh lý) và môi trường sống. Cũng vì đó mà con người đã tự tạo nên những “cái tôi” biệt lập và thường đối kháng với đồng chủng và vạn vật bao quanh. Cũng vì đó Khát Vọng Đại Đồng cũng là khát vọng khi con người muốn trở về Uyên Nguyên.(biểu tượng Adam và Eve sau khi ăn “trái cấm” liền phân biệt Nam Nữ và “mặc cảm phạm tội” tức là tách ra khỏi Thiên Chúa – trở thành cặp Con Người – Thiên Chúa đối lập).

4/- Bỏ đối lập Nhị Nguyên trên là TỪ BỎ CÁI TÔI – tiểu ngã. (Nhà Phật củng nói “Không có ngã” nằm trong ý nghĩa này).
*
Hiểu như thế thì Trích Đoạn (Mt 19: 24-26) trong Thánh Kinh : Không có gì khó hiểu.
Chúa Jesus đã từng nói “Deny thyself”;
Phật lại khuyên “Bỏ cái tôi đi thì hết khổ”.

Hãy TỪ BỎ “cái Tôi” thì Ân Sủng Thiên Chúa mới tràn đầy và con người mới có thể hội nhập trong Chúa Jesus – Ngôi Hai nên Một với Chúa Cha.
(Trần Sơn – 10/2011)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Phiếm Luận -1 (Trần Sơn)

 1. Son Tran says:

  “Outwardly
  In the world of
  Good and evil,
  Yet without thoughts
  Stirring the heart –
  This is meditation.

  Inwardly
  Seeing one’s
  Own True Nature
  And not being
  Distracted from it –

  This is meditation“.

  (Hue Nang)

  Like

 2. bagan3 says:

  MỜI ĐỌC THÊM:
  *Đông phương XƯA:
  -Tâm Bình Thường của Thiền Sư Triều Châu

  *Tây phương NAY:
  -Tịnh Lặng (Stillness Speaks) với E. Tolle -Trần Sơn lược dịch
  (cũng là cách từ bỏ Cái tôi – tiểu ngã : đẻ tiến tới “Tâm bình thường”)

  https://bagan3.me/2010/05/21/t%E1%BB%8Bnh-l%E1%BA%B7ng-transon-l%C6%B0%E1%BB%A3c-d%E1%BB%8Bch/

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s