Monthly Archives: December 2011

Lẩn thẩn…(Trần Sơn)


NGƯỜI vs THẦN chăng? * -Người là THẦN – một trong các nhân tố đích thực của VỦ TRỤ Xuống làm sinh vật – trong Trời Đất – để học hỏi hầu trở lại xứng đáng làm Thần. -Mọi tín … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 2 Comments