Lẩn thẩn…(Trần Sơn)


NGƯỜI vs THẦN chăng?

*
-Người là THẦN – một trong các nhân tố đích thực của VỦ TRỤ
Xuống làm sinh vật – trong Trời Đất – để học hỏi
hầu trở lại xứng đáng làm Thần.

-Mọi tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng triết học đích thực
đều khuyến khích, MỜI GỌI (không ép buộc) con người nhận thức & hành xử tính CHÂN thật  với  giá trị NHÂN BẢN –
nguồn gốc Con Người trong tính THIỆN hảo THẦN thành.

-Khi thuần hành Chức Năng Mời Gọi trên
Người sẽ mang lại tính Thần – bình đẳng với mọi “thần, thánh giả mượn” khác
mà suốt thời gian hình thành trời đất & sinh & vật – con người đã tự tạo dựng lên
Để tự đe – dọa và cản trở chính Loài Người trên chặng đường trở về Nguồn Cội.

*

Đây là cả một QUÁ TRÌNH LÀM NGƯỜI trên Thế Gian này.
(TranSon – 12/2011)

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Lẩn thẩn…(Trần Sơn)

 1. bagan3 says:

  Mời đọc:
  Sinh lại trong Thần khí
  *

  Bài giảng của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ mừng sinh nhật thứ 60 (4/9/1952-4/9/2012)
  http://conggiao.info/news/2002/10446/sinh-la%CC%A3i-trong-tha%CC%80n-khi%CC%81.aspx

  Like

 2. CharisSmall says:

  I have checked your website and i have found some duplicate content,
  that’s why you don’t rank high in google’s search results, but there is a tool that
  can help you to create 100% unique content, search for:
  Boorfe’s tips unlimited content

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s