Đấu tranh…tránh đâu !


BẠN KHUYÊN:

“Lớn tuổi rồi nên sớm tối lo tu
Thân phận già trên đất Mỹ khoẻ ru
Nên tận hưởng…đừng nghĩ gì tranh đấu”.

ĐÁP LỜI:
Cám ơn Bạn đã có lời khuyên nhủ…

*
“Tuy tuổi già nhưng cũng còn hơi thở
Còn niềm tin quang phục lại quê hương.
Cho dân mình hết sống kiếp đoạn trường,
Hưởng Dân Chủ, Tự Do và Hạnh Phúc.

Bạn nỡ đành bình tâm và nhu nhược?
Hưởng niềm vui và hạnh phúc tư riêng.
Khi Quê Hương đang lâm cảnh xích xiềng,
Dân khốn khổ bởi bạo quyền cộng sản.

Cuộc đấu tranh tuy có nhiều phân tán.
Mỗi nhóm người một đường lối tư riêng.
Nhưng chung quy muốn tháo gở xích xiềng
Cho Dân tộc khỏi triền miên đau khổ”…
(Tâm Bền)

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s