THIẾT LẬP CÁC Quẻ DỊCH sau Quẻ PHỤC (nội tình VN – 2012) Thử ĐỐI CHIẾU với SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH.(Trần Sơn)


Trong bài đăng “Hiện Trạng Nội tình VN – Quẻ PHỤC (?)
Bạn tôi (Nguyễn Thiếu Dũng) đã lấy thi hứng của Nguyễn Du (thời gian ông ngọa bệnh) viết về Quẻ Phục
“”An đắc huyền quan minh nguyệt hiện
Dương quang hạ chiếu phá quần âm”

Nay tôi ứng dụng vào nội tình VN:
-Trăng tỏ chiếu minh
Ánh sáng dọi xuống xua đuổi Bóng Tối .
Bóng tối là hiện trạng: Đất đai quốc gia – đất liền&biển đảo&tài nguyên và thổ cư & ruộng đất của người Dân bị cưỡng chế tịch thâu để đem bán, đổi chác cho tư bản ngoại nhân bao năm qua dưới sự cầm quyền của đảng csvn …Cái “bóng tối này” phải bị xua tan thì Đất Nước mới có thể hồi phục được.
*
Một thành viên FB đã gợi ý “từ Quẻ PHỤC chiêm được, thử nghiệm xem tương lai ?” và “nếu lại trùng hợp với các câu sấm Trạng Trình” thì sao?
-Sấm ký – tôi không dám lạm bàn. Nhưng từ quẻ Phục với tiến trình Dịch Lý – từ hào thấp nhất của Nội quái (Trong và cũng biểu tượng cho quần chúng) của thuần KHÔN (Đất -cũng tượng cho Tiểu nhân – Âm nhu) tiến dần lên và đổi thành Dương cương rồi lên các hào của Ngoại quái (Ngoài và cũng biểu tượng nhà cầm quyền và thế giới bên ngoài) thì ta cũng có được những ý nghĩa cùa các QUỂ.
Rồi đem đối chiếu với câu sấm mà đại chúng đã truyền tụng từ nhiều năm – nhiều lần …biết đâu giúp thêm sự sáng tỏ của các Quẻ (?). Đó là câu sấm “LONG vĩ XÀ đầu khởi chiến…” – “MÃ đề DƯƠNG cước anh hùng tận” và “THÂN – DẬU niên lai kiến Thái Bình”.
*
1)Từ thuần Khôn ta nghiệm được Quẻ Địa Lôi PHỤC.
Phục là phục hồi…quyền lợi, sức mạnh và của cải…với hào thấp nhất của nội quái (ví như tiện Dân) từ Ăm nhu chuyển thành Dương cương (phải chăng là tiếng súng hoa cải của Đoàn Văn Vươn?)
Phục cũng biểu tượng cho tháng 11 (của năm Mão) và thật sự mạnh mẽ vào cuối năm THÌN -2012(LONG vĩ)
2)Từ quẻ Phục tiến lên là Quẻ Địa Trạch LÂM.
Lâm là tiếp tục tiến tới.
Lâm cũng biểu tượng cho Tháng 12 năm Nhâm Thìn sang đầu năm Quý TỴ – 2013 (Xà đầu)

*=> “Long vĩ Xà đầu khởi chiến…” Hiểu như thế – chưa hẳn là khiên cưỡng mà lại phù hợp là đàng khác.

3)Từ quẻ Lâm tiến lên là Quẻ Địa Thiên THÁI.
Đến đây đã hoàn tất chuyển nội quái từ Âm Nhu thành Dương cương. Dương cương chỉ người thiện hảo (xưa gọi là quân tử). Do đó Thái nghĩa là thông thuận nên lời truyện đã nói thêm “Tiểu nhân đang tiêu mòn”.
Thái cũng tượng cho Tháng Giêng của năm Giáp NGỌ – 2014
4)Từ quẻ Thái tiến lên ngoại quái (Trên hay Ngoài) là Quẻ Lôi Thiên ĐẠI TRÁNG.
Đại tráng là Lớn mạnh như “sấm vang động lên đến cả trời”.
Đồng thời tượng cho Tháng Hai của năm Ất MÙI – 2015

*=>”Mã đề Dương cước anh hùng tận”. Cộng Sản thường tự nhận là (chủ nghĩa) Anh Hùng.
Ta nghĩ tới “tiên tri của Trần Dần : csvn sụp đổ hoàn toàn nằm 2014. csTau trong năm 2015.

5)Từ quẻ Đại Tráng tiến lên là Quẻ Trạch Thiên QUẢI.
Quải nghĩa là Quyết liệt: (Quần chúng) phải quyết liệt Tuyên Cáo các TỘI ÁC trước Công Luận. Và đối ngoại (Ngoại quái là đơn quái Đoài = Thuận hòa) là Hòa hảo.
Quải cũng tượng Tháng 3 năm Bính THÂN – 2016
6)Từ Quải tiến tới ta được Quẻ Thuần CÀN.
Thuần Càn tượng cho Tháng 4 năm Đinh DẬU – 2017
Thuần Càn là quẻ tốt nhất trong 64 quẻ. Ta đã qua một tiến trình từ Thuần KHÔN rồi trở về Thuần CÀN bằng các tác động, tiến lên, chuyển đổi… của NHÂN (các quẻ Phục, Lâm…Đại Tráng, Quải) yếu tố quan trọng trong TAM TÀI – Thiên Địa Nhân.
Thuần Càn là Bình An Vô Sự / Khổng Tử.

*=>”Thân Dậu niên lai kiến Thái Bình”: Hoàn toàn phù hợp với câu sấm vĩ của cụ Trạng Trình.
(Trần Sơn)

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to THIẾT LẬP CÁC Quẻ DỊCH sau Quẻ PHỤC (nội tình VN – 2012) Thử ĐỐI CHIẾU với SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH.(Trần Sơn)

 1. Dạo Phố Bolsa says:

  Diễn dịch rất hay và logic, tôi toàn toàn tin rằng bọn cộng sản sẽ sụp đổ vào năm 2014 tới đây, ứng với quẻ PHỤC và sấm ký Trạng Trình. Cảm ơn anh Trần Sơn đã có lòng ưu tư với đất nước.
  – Dạo Phố Bolsa

  Like

  • Tran Sang says:

   Ủng hộ ý kiến của Anh. Tôi đang sống trong nước, “Được” bọn cộng sản bắc Việt cướp sạch & đè đầu cởi cổ sang năm thứ 39. Cũng đang chơi bài “Du kích” của cs đập lại nó đây. Năm 2014 là năm nhiều hy vọng nhất vì tình hình knh tế trong nước suy kiệt toàn diện, thâm thủng ngân sách khủng hoảng, bọn Ba đình đi ăn mày tứ xứ nhưng có được $ nào đâu, chỉ chờ sập như Gocbachop đã làm ở liên xô.

   Like

 2. Pingback: Số Tử Vi – tận số của TBT Đảng csvn – Trần Sơn. | Bagan3's Blog

 3. Pingback: Điềm gở của năm Giáp Ngọ 2014 (xét theo Lịch số Tử Vi và Dịch lý Cổ Việt). | Chiêu Anh Quán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s