THỜI ĐẠI HOÀNG KIM 2012


"Nền cũ lâu đài bóng tịch dượng"

Soi Kim Cổ…

“Tạo hóa gây chi cuộc hí trường?
Đến nay thấm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.”
(Bà Huyện Thanh Quan – 1821)

*
“Bất Chiến Tự Nhiên Thành.”
-Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm-
http://www.2012-thoi-dai-hoang-kim.com/2011/06/phan-1-tan-la-gi.html

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to THỜI ĐẠI HOÀNG KIM 2012

 1. bagan3 says:

  Xin mời vào Link dưới đây:
  http://www.2012-thoi-dai-hoang-kim.com/2011/06/phan-1-tan-la-gi.html
  Đọc để suy nghiệm ứng
  Sấm Trạng Trình “Bất chiến tự nhiên thành”.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s