HIỆN TRẠNG NỘI TÌNH VN – QUẺ PHỤC (?)*
-Nguyễn Thiếu Dũng-
Từ Quẽ Khôn – ĐỊA (Đất)

Khi nào Hào Âm – tận cùng Nội quái – chuyển thành Dương
tượng trưng (mở đầu việc) Lãnh đạo Quần chúng VN xuất hiện
thì…

“Trăng tỏ chiếu minh và
Ánh sáng dọi xuống xua đuổi Bóng Tối (csvn)” (!)

*
TƯƠNG QUAN GIỮA TRUYỆN KIỀU VÀ KINH DỊCH

“An đắc huyền quan minh nguyệt hiện
Dương quang hạ chiếu phá quần âm”
(Nguyễn Du)

Chuyển ngữ:

“Ước gì vầng trăng sáng xuất hiện ngay trước cửa
Ánh sáng dọi xuống xua đuổi mọi bóng tối”.
(Nguyễn Huệ Chi)

*

…”đây là cách chơi chữ của Nguyễn Du. Câu này Nguyễn Du ám chỉ quẻ Phục:

-Quẻ Phục trong Kinh Dịch ghép bởi hai quẻ đơn: quẻ Khôn-Địa có 3 hào âm; quẻ Chấn-Lôi có 2 hào âm và một hào dương, thành ra quẻ Địa-Lôi-Phục có 5 hào âm ở trên và một hào dương ở dưới cùng. Phục là hồi phục…

-Theo Dịch lý mọi vật đến cùng cực thì biến đổi, quẻ Thuần-Khôn có 6 hào âm nghĩa là đã đi đến cùng cực, lúc đó một hào dương sẽ xuất hiện ở dưới cùng (vị trí hào sơ) biến đổi quẻ Thuần-Khôn thành quẻ Địa-Lôi-Phục (nghĩa của Quẻ: PHỤC HỒI HANH THÔNG)

– sau đó dương sẽ lần lượt tiến lên thay thế hào âm ở các vị trí hào 2, 3, 4, 5, 6. Khi âm bị thay thế hoàn toàn đó là đến thời quẻ Càn, thuần dương (nghĩa của Quẻ: BÌNH AN VÔ SỰ)

-dương đến cùng cực thì sẽ biến đổi, một hào âm sẽ xuất hiện ở dưới đổi quẻ Càn thành quẻ Cấu”

(nghĩa của Quẻ: Âm-Dương hội ngộ – vạn vật nhờ đó SINH TRƯỞNG – Khổng Tử)

Nguồn:
(anviettoancau.net/)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to HIỆN TRẠNG NỘI TÌNH VN – QUẺ PHỤC (?)

 1. bagan3 says:

  Từ quẻ Phục (Địa Lôi…) tiến lên Quẻ Thuần Càn
  sẽ qua TIẾN TRÌNH gồm các Quẻ Lâm -Thái – Đại Tráng – Quải – CÀN.
  -một thử nghiệm so sánh với Sấm Ký Trạng Trình
  -qua luận đoán được giải trình, MỜI ĐỌC TIẾP theo Link sau :

  https://bagan3.me/2012/03/31/thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-cac-qu%E1%BA%BB-d%E1%BB%8Bch-sau-qu%E1%BA%BB-ph%E1%BB%A5c-n%E1%BB%99i-tinh-vn-2012-th%E1%BB%AD-d%E1%BB%91i-chi%E1%BA%BFu-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%A5m-ky-tr%E1%BA%A1ng-trinh/

  Like

 2. bagan3 says:

  MỜI tham khảo thêm
  Giải trình về Quẻ HẰNG đã chiêm được về Nội Tình VN :
  https://bagan3.me/2011/08/25/v%E1%BA%ADn-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-qu%E1%BA%BB-h%E1%BA%B1ng-1882011/

  Like

 3. Pingback: Điềm gở của năm Giáp Ngọ 2014 (xét theo Lịch số Tử Vi và Dịch lý Cổ Việt). | Chiêu Anh Quán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s