Monthly Archives: October 2012

Năm nay sớm lạnh .


“Vũng ngoài sân lặng tanh bất chợt Đỉnh đầu thiên Bắc Đẩu long lanh Nhà ven rừng – đường biên nhắn cợt Ấy ! đêm qua, bóng gấu lượn quanh” -Trần Sơn- * GHI CHÚ: -Sau hơn tuần mưa rả … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment