Monthly Archives: November 2012

Ngày 30 tháng 10 năm 19…


Nhờ Thuợng Đế và quý Thân Hữu mà tui sống sót đến ngày nay. CHÂN THÀNH CẢM TẠ ! * -(học ở mô mà gởi gói Trà Sâm) B + M đoán trúng thế – : tôi đi bộ dưới … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment