Đôi dòng về tác giả “StillnessSpeaks”-Eckhart Tolle (Trần Sơn lược dịch)


9-Côn MinhEckhart Tolle, tác giả & hướng dẫn tâm linh, sinh tại Đức và được đào taọ tại các trường Đại Học tại Luân Đôn và Cambridge (Anh).

Lúc ông 29t, một xoay chuyển tâm linh sâu sắc đã thay đổi tận gốc rễ cuộc đời. Ông tận dụng vài năm kế tiếp thẩm thấu, ôm trọn và đào sâu thêm kinh nghiệm này – đánh dấu sự khởi đầu tiến trình đi sâu vào nội tâm. Sau đó tại Luân Đôn, ông bắt đầu tiếp xúc với cá nhân , những nhóm người – trong tư cách tư vấn hay người thày hướng dẫn tâm linh.

Ông sinh sống tại Vancouver/Canada từ 1995 đến nay.

Eckhart là tác giả cuốn sách “The Power of Now”(Sức mạnh của Hiện Tại) đứng đầu danh sách bán chạy nhất của New York Times, được phiên dịch ra 33 ngôn ngữ; tiếp đến cuốn sách “A New Earth” (Trái Đất Mới) được tìm đọc không kém. Cả hai cuốn sách được nhìn nhận rộng rãi như là hai trong nhiều sách tâm linh ảnh hưởng nhất Thời Đại chúng ta.
Những tác phẩm khác của Eckhart gồm “Stillness Speaks” (Tịnh Lặng), sách dùng đọc song hành tịnh lự và “Practicing the Power of Now”(Thực hành Sức mạnh của Hiện Tại) gồm nhiều trích dẫn chọn lọc từ “The Power of Now”.

Hướng dẫn sâu sắc nhưng lại bình dị của Eckhart đã trợ giúp biết bao người trên thế giói trong việc tìm kiếm an bình nội tâm và chu toàn trong đời sống. Cốt lõi của những hướng dẫn nằm trong việc chuyển hóa ý thức hơn là thức ngộ về tâm linh mà ông cho là bước tiến hóa kế tiếp của nhân loại. Khía cạnh căn thiết của tỉnh thức trên gồm thăng hoa tâm thức mà ngã đã dùng làm nền tảng. Đây là điều kiện tiên quyết không những cho hạnh phúc cá nhân mà còn cho việc chấm dứt bạo động tranh chấp lan tràn trên hành tinh chúng ta.

Eckhart được mời làm diễn giả trước công chúng, dạy học và du hành không ngừng quanh thế giới.
Nhiều buổi nói chuyện liên miên, tĩnh tâm của ông được ấn hành bằng đĩa CD và DVD. Hầu hết bằng Anh ngữ, nhưng đôi lúc Eckhart cũng nói chuyện bằng Đức ngữ và tiếng Tây Ban Nha.

(Alaska 2009)

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Đôi dòng về tác giả “StillnessSpeaks”-Eckhart Tolle (Trần Sơn lược dịch)

  1. Pingback: Tin thứ Bảy, 23-02-2013 « BA SÀM

  2. Pingback: Anhbasam điể tin thứ Bảy, 23-02-2013 | doithoaionline

  3. Pingback: Tin thứ Bảy, 23-02-2013 | Dahanhkhach's Blog

  4. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 23-2-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s