TỊNH LẶNG “StillnessSpeaks”by Ekhart Tolle (Trần Sơn lược dịch)


281723_249745448369283_100000014898617_1060808_3367837_n
New World Library
14 Pamaron Way
Novato/California 94949 – September 2003 .

Namaste Publishing
P.o Box 62084
Vancouver/Canada V6JIZI
***
NỘI DUNG:
*Giới thiệu.
-Chương Một: Lặng Yên và Tịnh Lự
-Chương Hai: Vượt trên tầm Tư Duy. Con Người&Điều kiện: Lạc lối trong Trí tưởng.
-Chương Ba: Cái Ngã vị kỷ.
-Chương Bốn: Hiện Tại
-Chương Năm: Ta thật sự là ai.
-Chương Sáu: Chấp nhận và Vâng phục.
-Chương Bảy: Thiên Nhiên.
-Chương Tám: Những Giao Tiếp.
-Chương Chín: Chết và cõi Bất Tận.
-Chương Mười: Đau Khổ và Chấm Dứt Khổ Đau.
*Đôi dòng về Tác Giả.
***
*Giới thiệu: Theo nghĩa chính thống, một thày tâm linh không có gì để dạy, cũng không có gì cho – thêm thông tin, tin tưởng hay quy tắc ứng xử mới mẻ.
Chức năng của thày chỉ giúp bạn cởi, bỏ đi điều ngăn cách bạn khỏi sự thật – cái sự thật chính bạn từng là, cái sự thật mà bạn biết trong cõi sâu kín của bản thể. Người thày sẵn bên để (giúp) hé mở tâm thức sâu thẳm nội tại đồng thời cũng là cõi an bình trong chính bạn.
Nếu bạn đến gặp một vị thày hay đọc cuốn sách này để tìm kiếm những ý tưởng, lý thuyết hay những thảo luận tri thức có tác dụng khích lệ – hẳn bạn sẽ thất vọng. Nói cách khác, nếu bạn tìm thêm “thức ăn” cho suy tưởng, bạn sẽ không thấy đâu và bạn sẽ đánh mất tinh túy của cuốn sách. Cái tinh túy không ở trong từ ngữ mà ở trong chính bạn. Luôn nhớ như thế khi đọc sách. Từ ngữ không gì hơn là những bảng
chỉ đường. Chỉ cái -không nằm trong lãnh vực tư tưởng – tâm thức sâu thẳm và vô cùng rộng lớn trong nội tâm bạn.
Mối an bình tràn trề sự sống linh hoạt là một trong các đặc tính của tâm thức.
Như thế, khi cảm thấy bình an dâng lên trong lòng trong lúc đọc thì cuốn sách đã làm tròn phận sự của người thày : Nhắc nhở bạn là ai. Cùng chỉ đường về Nhà.
Đây không phải là sách để đọc từ trang đầu đến hết trang cuối – xong, rồi bỏ đi. Hãy thường cầm sách lên mà sống với sách. Quan trọng hơn nữa – hãy thường bỏ sách xuống và dùng nhiều thì giờ suy gẫm hơn là chỉ đọc.
Nhiều độc giả có khuynh hướng tự nhiên là ngưng đọc sau mỗi tiết mục, đối chiếu rồi dừng bặt suy tưởng. (Tạm) ngưng đọc luôn tác dụng tốt và quan trọng hơn là đọc liên tu không nghỉ.
Hãy để cho sách làm nhiệm vụ đánh thức, lôi bạn ra khỏi hang thẳm của suy nghĩ lập đi lập lại theo điều kiện định sẵn.
Trong thời đại hiện tại, cuốn sách này có vẻ như làm sống lại lời dạy của các kinh điển cổ đại Ấn Độ. Những kinh điển (Vedas, Upanishads) chỉ dẫn rất hiệu quả sự thật dưới dạng những ẩn dụ, chấp ngôn ngắn (có đôi chút ý niệm hóa) – như những lời nói, ngụ ngôn của Chúa Jesus và Đức Phật hay khôn ngoan, thâm trầm trong Đạo Đức Kinh của Trung Hoa cổ.
Tiện dụng, ngắn gọn và không cần suy nghĩ quá mức cần thiết. Không “nói ra” mà chỉ – chỉ đường là điều quan trọng.
Những đoạn viết trong sách, đặc biệt trong Chương nhất (Lặng Yên và Tịnh Lự) chứa đựng đôi điều ngắn gọn nhất; dung chứa tinh túy của toàn bộ cuốn sách, cụ thể “tất cả” mà đôi độc giả đòi hỏi. Những chương khác dành cho những ai cần thêm nhiều bảng chỉ dẫn.
Giống như những kinh điển cổ, nội dung của sách nên đáng được trân trọng vì xuất phát từ trạng thái tâm thức tịnh lự. Tuy nhiên vẫn khác kinh điển – không thuộc bất cứ tôn giáo hay truyền thống tâm linh nào nên ta có thể dễ dàng tiếp cận.
Nói cách khác, điều cần được quan tâm tức thời là chuyển hóa tâm thức của nhân loại hiện nay không còn tính “đắt giá” cao cấp dành riêng cho thiểu số cá nhân biệt lập mà là sự cần thiết cho loài người – nếu con người không (muốn) tự tiêu diệt.
Trong hiện tình tâm thức cũ (vận hành trục trặc) cùng tâm thức mới song hành và đều tăng tốc độ phát triển. Nói một cách nghịch lý là mọi sự đang cùng lúc trở nên xấu hơn và tốt hơn – dù rằng xấu dễ nhận thấy vì nó “ồn ào” hơn.
*
Dĩ nhiên cuốn sách này dùng từ ngữ – trình tự để đọc dẫn đến ý tưởng rồi suy tư trong tâm trí của bạn.
Nhưng không phải là những ý tưởng bất bình thường như…lập đi lập lại, gây ồn ào, tự đánh bóng cá nhân để bản thân được chú ý .
Cũng như những vị thày tâm linh, những kinh điển cổ đích thực, những ý tưởng trong sách không “bảo” “Hãy nhìn Ta đây” mà là “Hãy nhìn qua ta và vượt trên ta”. Bởi vì những ý tưởng đó xuất phát từ Lặng Yên mạnh mẽ – cái sức mạnh đem bạn về lại chốn Lặng Yên mà bạn đã khởi lên.
Cái Lặng Yên đó cũng là Bình An Nội Tại.
Và cõi Lặng Yên với An Bình này đồng thời cũng là Tinh Chất Bản Thể của bạn.
Chính An Nhiên nội tại sẽ cứu vãn và chuyển hóa Thế Giới.
(CÒN TIẾP…)

https://bagan3.me/

-CHƯƠNG MỘT-
Lặng yên và Tịnh lự.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TỊNH LẶNG “StillnessSpeaks”by Ekhart Tolle (Trần Sơn lược dịch)

  1. Pingback: TỈNH THỨC và Tâm TỊNH LẶNG. | Bagan3's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s