Monthly Archives: March 2013

NÉN HƯƠNG LỊCH SỬ…


” Đầu tháng 4, 1975 phái đoàn quốc hội Hoa kỳ qua thăm Việt Nam để ước lượng tình hình lần cuối… Đại tướng Frederick C. Weyand, nguyên tư lệnh quân lực Mỹ cuối cùng tại Việt Nam lúc đó … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 6 Comments

Giai thoại để mồ rồi “động mả” (Trần Sơn).


Giai thoại để mồ rồi "động mả" (Trần Sơn)..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tìm xuất xứ câu ca “Công cha như núi Thái Sơn…”


Trong chuyên luận Tìm gốc gác và niên đại Hùng Vương*, chúng tôi công bố khảo cứu cho thấy, vùng Thái Sơn tỉnh Sơn Đông Trung Quốc là nơi phát tích của người Việt hiện đại. Tuy nhiên do hạn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

“Cái Tôi – Ego” (“The New World” Ekhart Tolle) – Trần Sơn lược dịch


Cái tôi (Ego) Từ lầm lẫn của Descartes đến cái nhìn vào trong của Sartre. Triết gia Descartes của thế kỷ 17, người được coi sáng lập Triết Học Hiện Đại đã bày tỏ lầm lẫn “cốt lõi” trong câu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment