Monthly Archives: April 2013

Đừng Đứng Bên Mộ Anh và Nhỏ Lệ.


“Do not stand by my grave and weep: I am not there. I do not sleep… I am a thousand winds that blow I am the diamond’s glint on snow I am the sunlight on ripened grain I am the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Xuống Đường.


“Nhờ ơn Đảng” Dân biết đâu tà đâu chính; Nhờ thù ngoài Dân rõ : Ấy kẻ nội gián – tay sai. “DẬY MÀ ĐI” Chỉ mặt, tên ghi Phường buôn dân – bán nước! Cho Dân tình Thoát nỗi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vẫn UY NGHI.


“Mai Tôi Chết Cờ Vàng Xin Đừng Phủ Xác thân này đâu chết cho quê hương? Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường! Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách! Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Pathless Path.


Chuck Surface: The Path of the Idiot I want nothing to do with “spirituality”, With sitting around talking endlessly “about”. I would never say that others should not do so. Everyone must follow their Heart. All is as God will’s … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment