Monthly Archives: May 2013

Ngày Hiền Mẫu – Trần Sơn


Ngày Lễ MOTHER‘s DAY Ôn cố… *Thuở học Trung học Đệ nhất cấp: -bữa cơm, Mẹ chỉ dùng hai bát rồi đòi ăn cháy “vì mẹ thích ăn cháy!” *Khi lên Trung học Đệ 2 cấp: -hiểu lòng Mẹ, tôi … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments