THIÊN ĐÀNG.


“Hãy cố gắng nhìn xuyên qua những bí mật của thiên nhiên bằng các phương tiện hạn chế của mình để thấy rằng đằng sau những gì hữu hình vẫn còn cái gì đó tinh tế, vô hình và không thể giải thích được . Sự tôn kính dành cho lực này vượt lên trên bất cứ những gì chúng ta có thể hiểu được, đó chính là tôn giáo của tôi. Trong phạm vi đó, tôi thật ra là một người có đạo” (Albert Einstein)
*
c54b884bbba140699838fdd6ccaa44cb
“BẰNG CHỨNG về THIÊN ĐÀNG…”
-BS Eben Alexander, chuyên khoa giải phẫu thần kinh (óc), giảng sư tại Harvard-

-Trong cuốn sách với tựa đề “Proof of Heaven: A neurosurgeon’s journey into the afterlife” (Bằng chứng về thiên đàng: cuộc hành trình của một bác sĩ giải phẫu vào đời sau) BS Alexander đã kể về cái chết lâm sàng của mình trong lúc thiếp vào cơn hôn mê sâu năm 2008. Nhưng những gì ông chứng kiến sau đó mới là điều đáng nói, trọng tâm của cuốn sách mà ông dày công viết lại cốt ý để chứng minh với độc giả rằng thiên đàng là điều có thật, và nó đã được xác nhận dưới con mắt của một nhà khoa học, một nhà giáo từ bấy lâu vẫn gạt ra ngoài yếu tố tâm linh khi lý luận và giảng dạy cho học trò mình mà chỉ dựa vào những dữ liệu khoa học và chuyên môn

Theo lời kể, sau khi “hồn lìa khỏi xác” BS Alexander thấy mình bay bổng trên “chín tầng mây” và lúc đó ông đã cảm nhận được sự hiện diện…

MỜI ĐỌC TIẾP:
http://baomai.blogspot.com/2013/07/thien-ang-la-co-that.html

523789_478329478855647_55786917_n
MỘT TRẢI NGHIỆM tương tự năm 2007cũng được Anita Moorjani kể lại trong “Dying To Be Me” (đã được dịch sang 28 ngôn ngữ)
MỜI XEM cuộc phỏng vấn tác giả:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s