Monthly Archives: October 2013

Mùa Thu trong tôi.


NHƯ CÁNH HẠC BAY “Thinh không Nhịp đập lao xao Thời Không gõ phách nôn nao hạc Hùng Thiên di Cánh hạc chập chùng Miên đông hạc ẩn Mây trùng chối chân”. “Mưa giăng trấn Đất chuyển mình Hùng hoang … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment