Mùa Thu trong tôi.


1375979_546343755444347_1986869600_n
NHƯ CÁNH HẠC BAY
“Thinh không
Nhịp đập lao xao
Thời Không gõ phách
nôn nao hạc Hùng

Thiên di
Cánh hạc chập chùng
Miên đông hạc ẩn
Mây trùng chối chân”.
pink-flamingos-at-jurong-bird-park-311
“Mưa giăng trấn
Đất chuyển mình
Hùng hoang quần tụ
Xuân chinh thái hòa”.

*
images Cổ Việt = Lạc Hồng cũng là nơi quần sinh loài Hồng hạc;
Hình ảnh Hồng (Hùng) hạc được ghi tạc trên các Trống Đồng (Đông Sơn).
-Trần Sơn SN/10/2013 –

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Mùa Thu trong tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s