Monthly Archives: January 2014

Đi tìm chữ viết cổ – từ thời Hùng Vương.


Posted in Uncategorized | 1 Comment

TRANH Dân gian và CÂU ĐỐI Xuân GIÁP NGỌ 2014 (Trần Sơn)


CUNG CHÚC TÂN XUÂN “Cuối năm Tỵ, đì đoàng đôi pháo nhạt Giáp Ngọ sang, ngựa đá Hán nô vong !”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC Anh Hùng Tận THÂN DẬU NIÊN LAI Kiến Thái Bình.


Cửu cửu càn khôn dĩ định Thanh minh thời tiết hoa tàn. Trực đáo Dương đầu, Mã vĩ… -Sấm ký Trạng Trình- -PHẦN 1 – Theo GS Nguyễn Lý Tưởng Trích: -“Con số 9 (Cửu) là con số đầy bí … Continue reading

Posted in Uncategorized | 9 Comments

Điềm gở của năm Giáp Ngọ 2014 (xét theo Lịch số Tử Vi và Dịch lý Cổ Việt).


Cuối năm Tỵ, vào đầu năm 2014, sau nhiều tháng năm lấp liếm, nhà nước/đảng csvn đã đưa ra xét xử vụ tham nhũng tai tiếng của tập đoàn quốc doanh – “nắm đấm thép kinh tế” của Nguyễn Tấn … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments