Điềm gở của năm Giáp Ngọ 2014 (xét theo Lịch số Tử Vi và Dịch lý Cổ Việt).


420965_405936729423206_158275007522714_1816870_2035761582_n

Cuối năm Tỵ, vào đầu năm 2014, sau nhiều tháng năm lấp liếm, nhà nước/đảng csvn đã đưa ra xét xử vụ tham nhũng tai tiếng của tập đoàn quốc doanh – “nắm đấm thép kinh tế” của Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng hai nhiệm kỳ đương nhiệm.
Vụ xử đang diễn tiến với một tuyên án “tử hình” nguyên can…và đường dây hối lộ đã dẫn tới UVTU-dự khuyết/thượng tướng thứ trưởng Bộ CA tên Phạm Quý Ngọ. Và người biết chuyện cho rằng sẽ dẫn tới UVTU/đại tướng bộ trưởng Bộ CA…rồi cứ thế mà lần lên “chóp bu”.
Người Dân Việt đã chứng kiến nhiều trò “xử án đảng viên kiểu CSvn” trong quá khứ nên không lạc quan – mà cho rằng…chỉ là một trong các vụ “thí tốt”…để cứu đảng CSvn, kẻ đã phá hoại Đất Nước, hèn với giặc Tàu nhưng tàn ác, nhũng lạm chúng dân, đang mất dần uy tín trên trường Quốc Tế và lòng Dân trong Nước và tại quốc ngoại.

Một đầu mối được “bật mí” nhận hối lộ 02 triệu đô la của nguyên can (Chí Dũng) là tướng PCNgọ – người tuổi NGỌ. Cho dù đảng CSvn bầy trò “Sản nô ôm bom (tuế) phá lộ, vẽ đường cho hươu (đồng bọn) chạy” thì …
-Thiên Cơ lại báo cho chúng ta dấu hiệu ĐIỀM GỞ của Năm Giáp Ngọ 2014.

* XÉT LỊCH SỐ Tử Vi:
Bình dân ta có câu “Thiên mã gặp Tuế (Thái tuế) ngộ Triệt (lộ) thì chẳng chột, cũng què” :
-năm Giáp Ngọ, sao Thái Tuế đóng tại cung Ngọ; sao lưu Thiên mã (ngựa trời) đóng tại cung Thân; Và sao lưu Triệt lộ cũng đóng tại cung Thân.
Vậy năm 2014 sẽ gây khốn đốn:
-cho những người tuổi NGỌ -có sao “quả tạ” (Thái tuế) chiếu;
-cho tuổi TÝ vì sao lưu Tuế phá luôn đóng đối cung với cung có sao lưu Thái tuế;
-kết hợp với các cung Mệnh, Thân, Tài, Quan, Thiên Di và Cung Lưu niên hạn trú đóng tại Cung THÂN với Lưu Thiên mã ngộ Lưu Triệt lộ.

*XÉT DỊCH LÝ – Cổ Việt:
Năm 2014 – tượng số 7 : Quẻ LY.
a)Đây là quẻ (cùng với quẻ Khảm) tại cuối phần Kinh Thượng của Dịch. Quẻ Khảm – tiếng Việt là “khẩm” nghĩa là mang nặng quá sức (khó khăn bộn bề) nên cần được nương tựa tiếp là Quẻ LY.
-LY – từ Tiếng Việt Cổ là lửa rồi biến âm => li (chia ly) => lệ (nghĩa là thuộc – lệ thuộc) => lệ -nghĩa là lệ hay lề thói (mang nặng tình Người như “Phép Vua thua Lệ Làng”) .
-Ly cũng là Hỏa; từ đó mà có nghĩa là đỏ, sáng sủa.

b)Quẻ Ly sau quẻ Khảm (hãm) chỉ dấu chỗ “nương tựa”.
Vậy LY có nghĩa là chia ly – lệ thuộc hay mang tình Người hay tùy theo cách nương tựa (vào Lòng Dân) mà sáng sủa.
-(Khảm và) LY ở giữa trời và và giữa đất “Thiên Địa chi Trung” Lời Tượng.
– Ỡ giữa là Nhân: Tam tài – Thiên Địa Nhân; Trung cũng là Đạo (Trung Hòa) và Trung Hiếu với Tổ tiên (nết văn hóa đặc sắc của Tộc Việt).

c)Tiền nhân luôn đưa ra lời Khuyên Bảo con cháu Tộc Việt.
-Hào 06 “Vương dụng xuất chinh” : (Nhà cầm quyền) Cương quá thì dễ tàn bạo – Lời tương.
-Không dựa vào LÒNG DÂN – bỏ qua sự khôn ngoan đạo đức…thì sẽ dẫn đến quẻ Hỏa Sơn LỮ.
Lữ là suy – đến nỗi mất chỗ ở – phải tha phương…
Như thế : Năm Ngọ không phải là “Mã đáo Thành Công” theo lối con dân nhà Hán hay bọn Hán nô/CSvn thường nói.

*TAM KẾT:
-liên tưởng đến Hiện trạng nội tình VN
qua phân tích Quẻ PHỤC đã đăng tải :

https://bagan3.me/2012/09/04/hien-trang-noi-tinh-vn-que-phuc-nguyen-thieu-dung/

-Thiết lập các Quẻ DỊCH sau quẻ Phục…đối chiếu với Sấm ký TRẠNG TRÌNH:

https://bagan3.me/2012/03/31/thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-cac-qu%E1%BA%BB-d%E1%BB%8Bch-sau-qu%E1%BA%BB-ph%E1%BB%A5c-n%E1%BB%99i-tinh-vn-2012-th%E1%BB%AD-d%E1%BB%91i-chi%E1%BA%BFu-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%A5m-ky-tr%E1%BA%A1ng-trinh/

Trân trọng
Trần Sơn – Tháng 01/2014

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Điềm gở của năm Giáp Ngọ 2014 (xét theo Lịch số Tử Vi và Dịch lý Cổ Việt).

 1. bagan3 says:

  Lịch sử VN đã có những biến cố nổi bật vào những năm NGỌ (tôi có cả một danh sách dài tràng giang do một người anh trên 02t, bạn tù csvn – Cử Nhân Hán học&Sử địa thu thập). Và tiếp theo là những biến cố LỚN sau – vào các năm tổng cộng lại thành số 9 (năm Giáp Ngọ 2014 đã là số 07 rồi). Trên 60% xác xuất (có thể hơn) ỨNG vào CHU KỲ sấm ký Tr. Trình “Mã đề Dương cước anh hùng tận…cho đến Năm Thân mới thật sự kết thúc đẹp đẻ cho VN. MỜI BẠN đọc lại bài tôi đã viết

  https://bagan3.me/2012/03/31/thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-cac-qu%E1%BA%BB-d%E1%BB%8Bch-sau-qu%E1%BA%BB-ph%E1%BB%A5c-n%E1%BB%99i-tinh-vn-2012-th%E1%BB%AD-d%E1%BB%91i-chi%E1%BA%BFu-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%A5m-ky-tr%E1%BA%A1ng-trinh/

  Like

 2. Pingback: MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC Anh Hùng Tận THÂN DẬU NIÊN LAI Kiến Thái Bình. | Bagan3's Blog

 3. Pingback: ***TIN NGÀY 21/3/2014 -Thứ Sáu. « ttxcc6

 4. Pingback: MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC Anh Hùng Tận THÂN DẬU NIÊN LAI Kiến Thái Bình. | Chiêu Anh Quán

 5. Pingback: Điềm gở của năm Giáp Ngọ 2014 (xét theo Lịch số Tử Vi và Dịch lý Cổ Việt). | Chiêu Anh Quán

 6. Pingback: “Bao giờ đá nổi – lông chìm …” Sấm Trạng Trình . | Bagan3's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s