TRANH Dân gian và CÂU ĐỐI Xuân GIÁP NGỌ 2014 (Trần Sơn)


248895_171039579622976_100001508045544_412287_2631143_n
CUNG CHÚC TÂN XUÂN

“Cuối năm Tỵ, đì đoàng đôi pháo nhạt
Giáp Ngọ sang, ngựa đá Hán nô vong !”

1560504_605779599470821_567504672_n

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s