Monthly Archives: April 2014

PHỤC SINH.


1/Trung tuần Tháng Tư, niên trưởng Võ Như gởi cho một lá thơ, đại để: “…một cụ bạn, vừa bước lên tám mươi, gửi tấm thiệp mời tham-dự đám cưới của cụ với một bà bạn 55 tuổi. Thư dặn-dò … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment