PHỤC SINH.


221284_128436823900041_100002011737695_196308_1553569_o

1/Trung tuần Tháng Tư, niên trưởng Võ Như gởi cho một lá thơ, đại để:
“…một cụ bạn, vừa bước lên tám mươi, gửi tấm thiệp mời tham-dự đám cưới của cụ với một bà bạn 55 tuổi. Thư dặn-dò nhất định phải đến (“không đến là không còn anh em gì nữa!”). Ngu đệ lòng rất muốn tham-dự chuyện coi như lạ-kỳ của bạn bè, nhưng ngực đau quá không lái xe nổi, đành cáo lỗi và gửi mừng cụ bạn một bài Hát Nói.

Mừng Bác N.X.
“Bẩy mươi thiên-hạ đã già,
Tám mươi ngài vẫn còn là thanh-niên.
Xa quê lắm đứa ưu-phiền,
Vắng nhà có kẻ lên tiên không bằng.

Nữ thê quá dĩ *
Tuổi tám mươi đất Mỹ cưới bà hai.
Rề-phiu-di mấy kẻ đã hơn ngài,
Thật đúng chữ Lão phu đắc kỳ nữ thê vô bất
lợi **
Quẻ đại quá bốn liền hai nối,
Chữ khô dương bẩy tối ba ngày,
Tuổi già sức vẫn còn hay,
Quyết làm kẻ hồi xuân khuất phục.
Mặc thế sự nhục vinh vinh nhục,
Đã mua mâm ta thực biết ta!
Từ nay lại có cơm nhà!”

(Võ Như)
*-Chữ Kinh Dịch: Tượng viết lão phu nữ thê quá dĩ tương dữ hà( Hào Lục đầu).
**-Chữ Kinh Thi: Cửu di khô dương sinh đề, lão phu đắc kỳ nữ thê vô bất lợi.
(Võ-Như) .

Ps- Cụ bạn tôi cấp bậc ĐT, 75 cùng thoát nổi tay giặc như tôi, để lại cụ bà không chịu đi vì còn bố mẹ già.Nay cụ bạn ở Mỹ một mình nổi hứng cưới bà hai về lo cơm nước, giỏi quá!

2/kẻ hậu sinh mạo muội thêm
Phần KẾT bài Hát Nói trên:

“Trời Tây tháng tỵ chuyện…phun (a)
Đất Nam lão phụ gặp duyên l…(à) ấy chồng (b)
Mộc khô sinh hoá sinh hoa !” ((c)
*
Chú:
(a)April Fool biến thành April Full (hào 02/quẻ Đại Quá trong bài Hát Nói)
(b)hào 05 dương kết hợp với hào 06 – âm/quẻ Đại Quá:
-cũng trong đầu tháng 04, một người quen trong nước (lão phụ) đã đi thêm bước nữa; nàng 75t gốc Nhà giáo lấy chàng trai anh hùng 49t.
(c)quẻ Đại Quá dẫn đến quẻ Khảm (biến âm Khẩm = quá tải): truyện Dân gian “Sơn tinh hỏi vợ tạo nên cuộc chiến với Thủy tinh” tiền đề cho nạn Đại Hồng Thủy khiến tộc Việt phải rời Động Đình hồ mà lên thượng Nguồn cư trú tạo nên tên Việt Thượng (dấu chấm). Sau này sử Tàu, người Hán đọc là Việt Thường (dấu huyền)
(mời đọc Nguyễn Thiếu Dũng “Nguồn gốc Kinh Dịch” – Bagan3’s Blog )

3/ Thiên Địa chi trung (=Nhân)
Kính mời xem clip video dưới đây:
Lão bà 80t biểu diễn điệu luân vũ với những động tác “te” (terre -thuật ngữ của dân nhẩy đầm) tuyệt vời…

(Trần Sơn -04/2014)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s