Monthly Archives: June 2014

CÔNG HÀM…làm cong hàm.


Sau hai vòng đàm phán không chính thức với mục đích nếu không đạt được Hiệp ước Liên minh Quân sự với Hoa Kỳ thì ít ra cũng được phép mua vũ khí từ Mỹ, Đại diện CSVN đành về … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment