Monthly Archives: February 2015

Xuân ẤT MÙI 2015 – nói chuyện Dịch – Lý Số…


…về Đảng CSvn. Vấn nạn hiện hữu của đảng csvn giống như cái bìu d…con Dê. Trông ngoài khí thế nhưng…nặng nề làm sao ! Dê mà không dâm – không phải con dê. Cũng như không lừa bịp, sảo … Continue reading

Posted in Dịch - Lý Số | 1 Comment