Monthly Archives: April 2015

HÃY TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM .


NGƯỜI HÁN ĐÃ HỌC CÁCH LÀM RUỘNG NƯỚC TỪ NGƯỜI VIỆT CỔ . ảnh minh họa người Việt cổ NGUỒN GỐC VIỆT TỘC VÀ VĂN MINH BÁCH VIỆT Trong vùng Đông Nam Á nói riêng, Á Châu nói chung, dân … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Tử Vi – tận số của TBT Đảng csvn – Trần Sơn.


Nhân việc TRỌNG sẽ đi Tàu rồi sang MỸ 2015… Gần đây DLV hay em út tán loạn câu sấm trạng trình “Bảo Giang thiên tử xuất”; họ chiết tự chữ Hán ra hai chữ Đông Anh/ Hà Nội – … Continue reading

Posted in Dịch - Lý Số | Leave a comment