MOTHER’ DAY-5/10/2015-


“Vạn cảnh nhiễu tâm vốn do duyên
Tiếng tiếng Phật hiệu Tín Nguyện Kiên
Trì giác vốn không tùy tâm tạo
Vô nại hành nhân nhạo trần ai”
(Cư sĩ Thường Phúc)

-Câu tụng của cư sĩ Thường Phúc để lại trước khi…
-Tự Tại vãng sanh biết trước ngày giờ
-sau 49 ngày – thân thể vẫn mềm mại, thêm đỏ hồng
và bàn tay dần trở nên trong suốt.

TRAO HẾT YÊU THƯƠNG CHO CON
…”trái tim cô đơn của Mẹ
Nào ai có thể hiểu được
Có phải chăng
Xuân hoa thu nguyệt vô tình
Xuân đi, Thu đến
Mẹ vẫn thầm lặng Yêu Thương…”

(còn tiếp)

*
(là Lời của Bài Ca – trong Clip video)
Dưới đây. Mời xem và nghe:

Tham khảo thêm:
https://bagan3.wordpress.com/2013/05/12/ngay-hien-mau/

Tạng thư Sống – Chết – Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch
(The Tibetan Book of Living and Dying/Sogyal Rinpoche)
*Nguyễn Đức Cường thực hiện thành SÁCH NGHE“/YouTube
1/

2/end

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s