LIFE…-Trần Sơn.


1016286_591323217613067_82756730_n

Và đôi tóm lượcTham Khảo
cùng vài suy nghĩ lẩn thẩn…

*1/Ông Winston Churchill đã viết:
“To improve is to change;
to be perfect is to change often.”

*2/Tenzin Gyatso -vị Đạt La Lạt Ma 14th đã phân tích trong “The Compassion Life”:
-As a basic for change, we need to recognize that as long as we live in this world
we will encounter problems, thing that obstruct the fullfillement of our goals. We
remember that not just we but everyone has to undergo…
-This more realistic perspective will increase our determination and our capacity to
overcome trouble…
Indeed, with this attitude, each new obstacle can be seen as yet another valuable
opportinuity to improve our mind, another opportinuity for deepenning our compassion.
Compassion and Love are seen as two aspects of same thing.
In simple terms, compassion and love can be defined as positive thougths and feelings
that give rise to such essential things in Life as Hope, Courage, Determination and
Inner strength…

*3/
.a)Trong di cảo Trung Luận, Bồ tát Long Thọ đã gần như khẳng định
(Inner strength hay) Steady Insight (Tuệ Giác) thoughts and feelings là Tâm Bất Biến hiển định quân Bình (balance) lòng Từ Bi – Yêu Thương hỉ xả nhập hòa dòng chảy tự nhiên của Cuộc Sống (Life)…là trạng thái An Nhiên Tự Tại (Nirvana = Niết Bàn).

Và đó là Trung Đạo mà Phật đã nói đến.

.b)Phải chăng như tướng công Nguyễn Công Trứ đã dẫn Kinh Luân “bồ chữ”
-Làm quan phụ đạo đào kênh, khơi rạch,dẫn nước cho đồng ruộng; khai phá doanh điền
tạo công ăn việc làm cho dân, phát triển Đất nước; hay cầm quân dẹp bạo loạn cướp
bóc của cải người dân lương thiện
-Khi “về vườn” (viết văn hoa là Vui Thú Điền Viên) thì:
“Tri túc, tiện túc hà thời túc
Tri nhàn, tiện nhàn hà thời nhàn”.
Sống Nhàn tản thỏa mái trong Thong Dong Tự Tại (?)

.c)Hoặc giả…
Trong hơn nửa thế kỷ qua, những con chiên, tín đồ mộ đạo…kẻ vô danh tiểu tốt đã trôi nổi
phấn đấu để sinh tồn và phục hưng Đất Nước trong vòng cương tỏa Thịnh – Suy của
ngoại nhân và lân bang.
Thế đấu tranh có nhiều dạng vẻ…như “Cá Vượt Vũ Môn”; như cá hồi “Vượt Cạn” lội ngược dòng, thác vào sông, lạch…chỉ để chết (!)
nhưng lại nhằm để duy trì Sinh & Lực  Con Cháu cho các Thế Hệ mai sau.
Vậy mà vẫn tếu táo – đại ngôn kỳ vọng “như để”

-“Thiên Đàng” hiện diện ngay trong cuộc sống trần gian giả tạm này !
(Transon SN-2015)

Ghi chú:
-Chữ Change: nhà Phật bao hàm trong ý nghĩa Vô Thường.
-Những từ ngữ nội dung phong phú được viết nghiêng hay viết hoa chỉ có mục đích nhấn mạnh.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s