Quẻ DỊCH : Hỏa Thủy Vị Tế.


12548894_1503910046578146_8995972304490672357_n

Lẩn thẩn hôm nay gieo Quẻ cho ĐH12/csvn -2016:
Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế. Nghĩa là CHƯA XONG !
*
-1/Xét các yếu tố Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân hòa

*(Thiên) THỜI : CÓ. Ngoại quái LY-Hỏa sáng sủa, văn minh đồng thời cũng là tình trạng Đối ngoại :Khối Tây phương đang tạo cơ hội cho đảng csvn đồng hành phát triển, tôn trọng Nhân quyền Dân chủ & Tự Do.
*(Địa) LỢI: KHÔNG – Nội quái (Nội bộ) KHẢM (Thủy): Tiếng Việt còn có nghĩa là “khẩm” nặng nể, ngập lụt, KHÓ giải quyết nổi.
*(Nhân) HÒA.: KHÔNG vì các Hào trong nội quái đều không đúng vị (thay vì Dương lại vi Âm và ngược lai. Nói khác là toàn giống kém tài, bất chính, lấn lướt người trên, trấn áp người dưới .
VÀ khởi đầu của Quẻ Vị Tế lại là hào Âm = tiểu nhân tiến hành không cẩn trọng gây ân
hận …(hình ảnh minh họa : con chồn ướt đuôi).

-2/Minh định Quan niệm về CHÍNH Danh và TRUNG Hậu trong LÝ của Dịch.

a)Hào 2 và Hào 5 trong các Quẻ đều phải Chính (như Hào 1 dưới cùng phải là Dương; kế lên
trên là Âm rồi tiếp lên là Dương…đến Hào 6 trên cùng).
b)Hào 2 và 5 luôn luôn Trong Vị Thế TRUNG phải ứng hợp Âm+Dương hòa hợp. Hai Hào này nếu không Chính nhưng trong vị thế TRUNG Âm – Dương Hòa Hợp thì còn quý hơn CHÍNH.

Nôm na như: làm Thủ tướng hay TBT (kém tài hay tiếm quyền Dân) thì không Chính; nhưng liêm khiết, trung với Nước và thương Dân thì được Chữ TRUNG quý hơn chữ Chính Danh.
*
TÓM LẠI XÉT – Yếu tố NHÂN (con Người)
*phần Nội Chính : bết bát, kém tài, bất chính. Riêng hào 2 (TBT, TT) là Dương cương có tài nhưng ở vị âm thì bất chính (người Dân có bầu lên đâu) và lấn lướt người trên, trấn áp người dưới.
=>Tiền nhân khuyên nhủ: Đừng lấn lướt người trên và giảm tính cương (trấn áp) của mình mà giữ đạo TRUNG.
*phần Đối Ngoại: Hào 4 Dương ở vị Âm (bất Chính) lại được “ông vua” (các quốc gia Tây phương tức Hào 5 Âm) tin nhủ đáng lẽ TỐT mới phải.
=>Do đó Tiền nhân khuyên: Phải giữ đạo Chính; tấn phát Tinh thần cùng Kiên Nhẫn mới làm được việc lớn cho Xã hôi.

Luôn tin tưởng, chờ đơi. Khi đã làm được việc thì tự tin, lạc thiên, an mệnh mà chờ THỜI.
Nếu không biết tiết độ, chìm đắm trong rượu chè (hình ảnh minh họa : con chồn ướt cái đầu). Sẽ hóa bậy, mất hết đạo nghĩa Trời – Đất.
Kinh Dịch tận cùng bằng hai quẻ Kí tế và Vị Tế đã xong rồi lại chưa xong – bao hàm việc trời đất cũng như việc của loài người – không bao giờ xong, cái gì chung thì lại ngay tới thủy…

Chú :
Âm-hỏa xuống , Dương-thủy lên trái với tự nhiên: Hỏa thượng; Thủy hạ. Do đó Nước Lửa không giao nhau; cả 06 hào đều trái ngôi – không giúp được cho nhau nên gọi là Vị tế : chưa xong.

Nhưng sẽ có thời hanh thông : đó là thời của hào 5 (nhu trung) với điều kiện (cho Nhân sự) là…mọi sự phải xem xét kỹ càng mà đặt người vật vào chỗ “thích đáng” mới nên việc. (“thích đáng” là không đặt lửa ở trên nước NHƯ QUẺ NÀY).

(Trần Sơn 10/12 âm lịch Năm Ất Mùi tức 19/01/2016)

This entry was posted in Dịch - Lý Số and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Quẻ DỊCH : Hỏa Thủy Vị Tế.

  1. Pingback: Quẻ Dịch H.T Vị Tế và các quẻ biến Hỏa Trạch KHUÊ, Thủy Thiên NHU. | Bagan3's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s