TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT – Đệ 2 VNCH


1. A Cụ TVH2

Cụ Trần Văn Hương – Tổng Thống VIỆT NAM CỘNG HOÀ

Cụ Trần Văn Hương, một tấm gương trung liệt trọn đời vì nước vì dân của Tổng Thống VNCH, ông là một kẻ sĩ cuối cùng đấy tiết tháo của miền nam Việt nam.

Trong cuốn hồi ký “Saigon et moi” của cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Mérillon kể lại: “Mãi tới tối 18 – 4 – 1975, đại sứ Hoa Kỳ Martin mới cho ông (Mérillon) hay rằng Hoa Kỳ sẽ buông VN.” Ðại sứ Martin nói:
– Từ giờ phút này nước Pháp sẽ đảm nhận vai trò tái lập hòa bình cho VN.
Mérillon chuyển lời nói nầy cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương. Ông Hương nói:
– Ông Ðại sứ à! Tui đâu có ngán Việt Cộng. Nó muốn đánh, tui đánh tới cùng. Tui không muốn lưu vong xứ người. Nếu trời hại nước tui, tui xin thề ở lại và mất theo nước này.
Ðến ngày 29.4.1975, đại sứ Martin còn đến gặp cụ Hương và nói:
– Ngài đi với tôi sang Mỵ Chánh phủ Mỹ sẽ nuôi dưỡng Ngài suốt đời, tôi nhân danh chánh phủ Hoa Kỳ đến mời Tổng Thống ra khỏi nước với bất cứ phương tiện nào mà ngài muốn. Chánh phủ chúng tôi cam kết bảo đảm cho Ngài một đời sống xứng đáng với cương vị tổng thống cho tới ngày Tổng Thống mãn phần.
Cụ Trần Văn Hương mỉm cười, trả lời (tiếng Pháp):
– Thưa ngài đại sứ, tôi biết tình trạng hiện nay rất là nguy hiểm. Ðã như vậy, Mỹ cũng có phần trách nhiệm trong đó. Nay ông Ðại Sứ đến mời tôi ly hương, tôi rất cảm ơn ông Ðại sứ. Nhưng tôi đã uy nghĩ kỹ và quyết định dứt khoát ở lại nước tôi. Tôi cũng dư biết rằng CS vào được Saigon, thì bao nhiêu đau khổ, nhục nhã sẽ trút xuống đầu dân chúng miền Nam. Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu của họ, tôi tình nguyện ở lại chia xẻ một phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nỗi thống khổ của người dân mất nước. Cám ơn ông Ðại Sứ đã đến thăm tôi.

Ông từ chối hết mọi đề nghị của Hoa Kỳ lẩn Pháp để giử trọn tiết tháo với VNCH và đồng bào miền nam VN cho đến khi mất. Những con người như thế mới xứng đáng để giới trẻ chúng tôi hết lòng ngưỡng mộ!!

Đến ngày tháng tư đen 30.4.1975, không biết bao nhiêu là tấm gương trung liệt vì nước của các chiến sĩ VNCH, đã tuẩn tiết để trọn đời được mang quốc tịch VNCH và được chết trên quê hương mình, tên tuổi họ đã được sống mãi với đất nước, trong trái tim của con dân miền nam VN và các hậu duệ VNCH.

NGŨ HỔ TƯỚNG VNCH…

Những tấm gương trung liệt của các bậc tiền nhân như Trần Bình Trọng các anh hùng VNQDĐ, Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Trần văn Hương là một tấm gương sáng cho các thế hệ hậu duệ VNCH về cho sự thanh liêm, lòng yêu nước, tính tự cường, sự bảo vệ độc lập và chủ quyền của đất nước mà mọi con dân nước Việt cần phải nuôi dưỡng và phát huy. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, gìai đoạn đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Giai đoạn mà lòng ái quốc, tinh thần Dân tộc bị trừng phạt, hèn nhát, tinh thần vọng ngoại đang lên ngôi.

Là con dân VNCH chúng tôi hãnh diện với những kẻ sĩ của VNCH, họ là những hình ảnh kiêu hùng lẫm liệt, một lòng vì dân vì nước không màng danh lợi và ân sủng của ngoại bang dâng lên cho riêng mình. Xin thắp nén tâm nhang dâng lên các anh hùng vì nước vì dân của Việt tộc trong cuộc hành trình cứu nước và dựng nước.
(Nguyễn Thị Hồng, 10/10/2015)

Nguồn:
http://kimanhl.blogspot.de/

This entry was posted in Lịch sử Cận Đại - VNCH, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s