Đất Nước mình đã ngộ độc…


Đất Nước mình đã ngộ độc…

 

“Đất Nước mình đã ngộ độc, thưa Emimage6
Bốn ngàn năm lịch sử… bỗng một ngày
Nạn cộng sản từ ngoại bang xâm hại
Kẻ nào rước về để gieo rắc nỗi thương đau ?

Đất nước mình quá LẠ, Em đã hay
Khi thấy bọn người ngu dốt thích khoe khoang
Ngàn vạn tượng đài, dự án … tưởng huy hoàng
Mặc dân sống trong khốn cùng lo sợ…!!

Đất nước mình Buồn-Đau, Em nhìn thấy
Bọn chóp bu đã từ lâu lén dâng rừng, bán biển
Khúm núm trước kẻ thù, nhưng độc ác với dân đen
Thuyền muốn ra khơi…sóng chẳng thể tới bờ (?)

Đất nước mình Tang-Thương, Em phải nhớ
Món nợ hôm nay (?) bọn chúa-cộng ôm vào
Con cháu chúng ta sẽ oằn lưng gánh trả
Khoan nói gì nỗi hổ thẹn trước năm châu ??

Đất nước mình Đi về Đâu, Em tự biết
Đừng hỏi ai, hãy thức tỉnh chính mình
Hối thúc về những ý tưởng công minh
Cùng đứng dậy dẹp tan loài cộng phỉ

Đất nước mình cần đi qua cơn bí loạn
Phải thay da, đổi thịt, bước xuống đò
Khát khao tìm lẽ sống chữ Tự Do
Không cần hỏi trời xanh… Em tự vấn chính mình !!”

Paris, 28 tháng Tư, 2016
Việt Hoài Phương

This entry was posted in Lịch sử Cận Đại - VNCH, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s