Monthly Archives: May 2016

“Mẹ ơi..đoái thương xem nước Việt Nam…


…Trời u ám..tối tăm..điêu tàn Mẹ hãy dơ tay ban phước Bình An…” *ĐỨC MẸ HIỆN RA THẾ KỶ 20   *ĐỨC MẸ Naju / Nam Hàn   Trần Sơn (sưu tầm) – 5/2016

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tiết lộ…muộn màng.


*1/-Chuyện kể: “…Cả hai đám người “Tàu gian ác” và người “Việt tham ô” hợp nhau huỷ hoại mảnh đất quê hương ta. Vừa rồi chuyện Vũng Áng của Hà Tĩnh chỉ là một chuyện nhỏ trong trăm ngàn chuyện … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ngày của MẸ.


*1/Trích Sách “Lẽ Sống” Ngày Chúa Nhật thứ hai trong tháng năm, tại nhiều nước trên thế giới, được gọi là ngày của Mẹ, ngày dành riêng để tỏ lòng báo hiếu đối với Mẹ… Sáng kiến dành ngày Chúa … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment