Quẻ Dịch/Biến – KIỂN cho năm Mậu Tuất 2018 .


Thân - Cho 2018

1*
-a/Ngày cuối năm 2017 hậu sinh xủ quẻ Dịch – xin chỉ dẫn các Đấng Tiên Tổ cho năm mới 2018.
Được quẻ Hỏa Trạch Khuê: “Đến lúc cùng -trong ngoài chống đối, nghi kỵ và chia lìa . Cần sự quyền biến”. Đây là quẻ xấu nhất trong Kinh Dịch .
Nhưng trong họa vẫn ẩn chứa cái Phúc (*)
-b/Quẻ Khuê động Hào 01, cho quẻ Biến Thủy Sơn KIỂN .
Quẻ này linh và ứng vào thực trạng Đất Nước vì năm Dậu 2017 chiêm được quẻ Phong Sơn Tiệm biến quẻ cũng là Kiển!
-c/Ý nghĩa quẻ KIỂN cho năm Mậu Tuất 2018 (*):
-Thời nghi kỵ, chia lìa, chống đối tất gặp trở ngại, gian nan
-Tay chân của lãnh đạo (hào 5) đều tầm thường không làm nên được việc lớn cùng địa vị người nguyên thủ không được phép lui bước …
-mà nên thận trọng đợi Thời : liên kết mọi tầng lớp để cùng nhau chống đỡ .
2*
Sấm Trạng Trình
“Cửu cửu Càn Khôn dĩ định…
Thân Dậu niên lai kiến thái bình ”
-a/Vấn nạn Biển Đông (Thái Bình) do Tàu chủ xướng trở thành nan đề lớn về tài nguyên, an ninh và kinh tế cho các quốc gia vùng Đông Nam Á – đặc biệt VN.
Năm Bính Thân xét thiên bàn mang số 09 (2016) và Khỉ là con vật thứ 9 trong 12 lục súc.
-b/Bính Thân, Đinh Dậu 2017 đều hành Hỏa (Sơn hạ Hỏa); và lịch sử không ngẫu nhiên có hai lãnh đạo CS đều mệnh Thủy : Tập – Trường lưu Thủy và Trọng -Lạch trung Thủy :
-Đảng csvn đã do Mao khai sinh – cho ra mắt tại tỉnh Phúc Kiến năm 1930 nên mang cờ của đảng bộ Phúc Kiến/Tàu .
-Dưới sự lãnh đạo của đảng , VN càng ngập sâu vào sự lệ thuộc ..mất mát tài nguyên, đất đai trên đất liền dưới danh nghĩa “cho thuê -nhượng quyền xử dụng 5-70 năm “, biển đảo.. cho “đồng chí CS” Tàu .
-c/Cuối năm 2017 đảng đã cho kỷ niệm 50 năm “chiến thắng” trong Trận chiến Tết Mậu Thân 1968. Mậu (tức Không) Thân (như thân thuộc, thân thích); đề cao “Ta đánh là đánh cho Liên xô và Tàu” (Lê Duẫn); ăn mừng việc “tắm máu đồng bào” đặc biệt tại thành phố HUẾ với 6.000 lương dân bị bộ đội và cảm tình viên của đảng đập chết hay chôn sống ! Còn dự trù tiếp tục triển khai “thành quả “này qua nhiều  lễ hội …suốt năm Mậu Tuất 2018 !
-d/ Được chăng ?
Năm 2018 lại mang số 09 . Niên hạn Tuất cũng mang số 09 tính theo địa bàn Lý Số : Tuất là Chó vẫn thường được Dân Việt gọi là “Chó vàng” tức các công an – công cụ trấn áp nhằm duy trì và bảo vệ guồng máy vô sản chuyên chính .
-Năm Mậu Tuất và Kỷ Hợi 2019 đều hành Mộc (Bình Địa Mộc) khiến lãnh đạo tuổi Thân mệnh Thủy càng kiệt sức …
-Cung Tuất thuộc Thổ- Mộ nằm trong thế Địa võng (tức đã được bố trí trước). Bản Mệnh tuổi Thân/Thủy với cung Quan lộc bị Lưu Triệt . Niên hạn Tuất lại nhị hợp cung Mão an TỬ của Vòng Tràng Sinh .
3*
-a/ “…CÀN = – KHÔN = Sửu …” Vào năm nay 2018 – cung Dần là NHÂN của Tam Tài tương giao THIÊN ĐỊA NHÂN. Yếu tố Nhân sự xuất hiện như “có Trời mà cũng có Ta”.
NHÂN sự hành động cho Tam hợp HỎA (Dần/Mộc Sinh – Ngọ/ Hỏa Vượng – Tuất/Thổ Mộ (địa võng) .
-b/ Mậu là Không .Tuất còn có nghĩa là Thương Xót (như lòng lân tuất).
-Mậu tuất : Không có bầy chó; chúng bị vô hiệu hóa hay bị loại cũng thế .
-Và TUẤT với NHÂN sự hành động sinh tam hợp Hỏa đã phản kích với cả sự cương quyết như trong Lịch sử Việt…Đời Trần tiêu diệt quân Nguyên với chiến thắng trên sông “Bạch Đằng”…Mậu Tuất 1481, Lê Lợi khởi nghĩa, đánh đuổi quân đô hộ Tàu ra khỏi bờ cõi lập nên nhà Hậu Lê…
-c/ Ngày nay, thế kỷ 21 – Dân Việt & hào kiệt yêu Nước kết hợp lo toan bảo vệ Đất Nước …
Không luyến tiếc “tình đồng chí – đồng sàng” cùng cơ chế (bịp bợm) vô sản chân chính nữa !

KẾT:
“Bao giờ đá nổi – lông chìm
Đồng khô, hồ cạn búa liềm …”
*
Đá đã nổi trên sông tại Long An/miền Nam VN vào đầu tháng cuối năm Đinh Dâu 2017 (*)
Vậy bao giờ ….ra tro ! ?
Trần Sơn16/02/2018

(*)Kinh Dịch – Đạo của người Quân tử – NXB Văn học 1992 .
https://bagan3.me/2018/01/14/bao-gio-da-noi-long-chim-sam-trang-trinh/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Edit
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s