Monthly Archives: October 2018

Mậu Tuất – không CHÓ (?) Nhưng năm Kỷ HỢI …đảng CSvn trở thành…


Đảng CSVN dùng chính sách công an / tục danh chó vàng để cai trị Dân chúng. Và năm Mậu Tuất đang trở thành LỢN ỉ cho năm KỶ Hợi 2019 …ỉ lại vào thiên triều Tàu mà đảng sợ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Cứu NƯỚC hay…


*1/ “CỨU NƯỚC…” (hay tháo nước ) “Trời mưa nước ngập đến cồn Chi em thơ thẩn ngứa ngoài ngứa trong Không gãi thì cũng không xong Gãi rồi nó cũng ngứa luôn …cả mình Đất nước ôi thật quang … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment