Mậu Tuất – không CHÓ (?) Nhưng năm Kỷ HỢI …đảng CSvn trở thành…


9812_569130149798199_879507672_n

Đảng CSVN dùng chính sách công an / tục danh chó vàng để cai trị Dân chúng.
Và năm Mậu Tuất đang trở thành LỢN ỉ cho năm KỶ Hợi 2019
ỉ lại vào thiên triều Tàu mà đảng sợ ..gọi là “nước lạ” hình (minh họa) trên!

Vậy có thơ sau:
“Nước Việt từ nay lại thuộc Tàu
Bắc kinh chẳng tốn cuộc binh đao
Hai tay lão lú đà dâng hiến
Vọng mãi nhục này đến ngàn sau” -(Nguyễn Phan FB 23/10/18)

*

Mời Tham khảo:

*Đường vinh quang xây xác quân thù

*Lịch sử đã chọn lựa (?)

*Nếu tôi là ông Trọng…(Nguyễn Quang Duy)

https://vietbao.com/a286893/tinh-huong-nao-day-dua-tong-bi-thu-thanh-chu-tich-nguyen-phu-trong-

Trần Sơn 25/10/2018-

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Mậu Tuất – không CHÓ (?) Nhưng năm Kỷ HỢI …đảng CSvn trở thành…

  1. VN ngày tàn cộng sản says:

    Trọng sẽ một đầu đội cả tội đồ. Vì sao? Hiện tại cũng như tương lai nền kinh tế VN đang kề cận sập đổ; Khi đó nền chính trị csVN liệu có tụ nổi???. PHẢI SẬP ĐỔ.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s