Những người chạy …Việt Dã…


68808690_1405659359587570_3706214424604835840_n

…Là đây ! Tìm đâu cho mất công …

*

1/Chủ nhân đất nước thì chạy cơm – chạy gạo; chạy áo, chạy tiền, chạy học – chạy hành, chạy đi lao nô mười phương thiên hạ; vác bướm chạy mời năm châu; chạy trốn cường quyền;
…chúi đầu chạy cướp biển “lạ”; chạy khổ triền miên …

Đầy tớ nhân dân thì chạy chức – chạy quyền, chạy hốt bằng giả, chạy nơi vơ vét; chạy kiếm ghế liếm trôn
…đồng thời chạy nơi học -hành cho con cái; nơi cư ngụ cho gia đình + của cải đã tham lạm ..vào các nước tư bản dãy chết (!)

Đất nước tan hoang, thê thảm đêu tàn, mạnh ai nấy chạy.
Thằng nào không chạy, nát thân kệ bây.
*
Hồn ai nấy giữ…
… cu ai nấy ôm – bướm ai nấy bụm;
…nhìn quanh làm gì…”
(Trần Sơn -Sưu tầm FB /MACKENO – 8/2019)

2/ MỜI NGHE:
-a)Trung Cộng sau hội nghị Bắc Đới Hà….

 

 

b/ Sôi Máu Với Lũ Hèn Nhát!

-Chỉ có những kẻ hèn nhát, lười biếng, tâm thức nô lệ quỳ lạy bọn xâm lăng mới không biết động não và để cửa ngõ biên giới cùng lãnh hải bỏ ngỏ, không canh gác, để cho giặc ra vào như đi chợ mà không biết nhục !
-Chỉ có những tên bán nước đàng điếm, ham quyền cố vị, tham tiền tham danh, mới xiêm xua áo quần sang Trung Cộng bắt tay ôm hôn trong khi giặc xâm lấn Bãi Tư Chính lại im thin thít !
-Chỉ có những thằng/con ngu xuẩn, hèn hạ, tâm thức nô lệ mới để cho giặc ngang nhiên ra vào lãnh thổ ngông nghênh mà không thấy đau, không thấy nhục, không thấy sôi máu!
-Bảo vệ đất nước là phải biết bảo vệ tài nguyên nhân tài, nhân lực, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cửa nẻo biên thùy chặt chẽ, phòng vệ ngày đêm! Chứ không phải là mở cửa toang hoang trải thảm đỏ rước giặc vào, nhận tiền của chúng, ký hợp đồng với giặc rồi bán hết tài nguyên thiên nhiên, bán hết đất đai biển đảo, giam cầm nhân tài, tuổi trẻ tương lai đất nước!
*
Chỉ có những con khỉ trong hang Pac Po, con cháu của lũ ngu xuẩn bán nước nối giáo cho giặc mới có thể ngồi nhìn giặc Khựa ngang nhiên ra vào lãnh hải Tổ Quốc Việt Nam!
Hãy nhìn vào bản đồ và xem có bóng dáng hải quân, cảnh sát biển, hay không quân csvn không ?
Bọn này chết tiệt xứ nào ???
.. chưa nói tới chuyện bắn nhau, ta chỉ hỏi cái đám chết tiệt ăn lương của dân giờ đang chui rúc chỗ nào mà không có mặt ngay trên biển trong khu vực lãnh hải VN và không phận VN ???
(Phong Lan FB/8/2019)

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Những người chạy …Việt Dã…

  1. Tony Ninh says:

    Good analysis on subjects…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s