Monthly Archives: September 2019

Mùa Thu trong tôi.


Originally posted on Bagan3's Blog:
NHƯ CÁNH HẠC BAY “Thinh không Nhịp đập lao xao Thời Không gõ phách nôn nao hạc Hùng Thiên di Cánh hạc chập chùng Miên đông hạc ẩn Mây trùng chối chân”. “Mưa giăng…

Posted in Uncategorized | Leave a comment