Sấm ký NGUYỄN BĨNH KHIÊM và Thực Trạng Hiện hữu của các Quốc Gia – trong đó có Việt Nam .


52188088_2397282893624209_5081287791132803072_n

Sấm ký Trạng trình viết “CÀN KHÔN Cửu Cửu dĩ định”:
-” Long vĩ – Xà đầu khởi“từ Giáp THÌN (2024) sang Năm Ất TỴ/2025:2+0+2+5= Số 9
– “Mã đề-DƯƠNG cước (2027= 2+7) = Số 9 ..anh hùng tận
Thân -DẬU (2029) = số 9 niên lai..Kiến Thái bình ”
=> Thật sự là CHUYỂN ĐỔI LỚN mà Thế giới cho là Thế Chiến 3 chăng (?)
*
…Đây chỉ là Chu Kỳ/Trái Đất đang kết thúc Thời Kỳ HẠ NGUYÊN để chuyển sang THƯỢNG NGUYÊN hầu
– Nhân loại sống khôn ngoan và đạo đức hơn (Lịch Maya) hay
-Loài Người sẽ tiến lên giai đoạn Tâm và Trí phát triển cao hơn (Kinh kệ Bhagavad Gita)

Tran Son FB -13/11/2019 xin MỜI NGHE T/S Nguyễn Xuân Nghĩa..để nghiền ngẫm thêm:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s