Monthly Archives: February 2020

Nay đúng thời – gần đỉnh cao của bọn đánh phá Thế giới và nước Mỹ (Canh Tý 2020).


Hãy nhìn vào “cảnh báo” của Trời –THIÊN …Canh TÝ năm nay 2020 …Dịch họa Corona = thiên họa hay nhân họa xuất phát từ nước Cộng sản Tàu (?) …sẽ tiếp đến “họa” từ ĐỊA, biển Đảo/Tân SỬU 2021 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment