Nay đúng thời – gần đỉnh cao của bọn đánh phá Thế giới và nước Mỹ (Canh Tý 2020).


936093_462079733888982_1891420375_n.jpg

Hãy nhìn vào cảnh báo” của TrờiTHIÊN

…Canh năm nay 2020 …Dịch họa Corona = thiên họa hay nhân họa xuất phát từ nước Cộng sản Tàu (?)

…sẽ tiếp đến “họa” từ ĐỊA, biển Đảo/Tân SỬU 2021

…và ứng với loài người (NHÂN) hành sử, ứng phó ra sao từ năm Nhâm DẦN/2022 trong đại chuyển đổi của VŨ TRỤ – NHÂN SINH

… mà Trạng Trình đã lưu ý : “Càn Khôn Cửu Cửu dĩ định”:
– từ Bính Thân 2016 (số 9) đến Ất Tỵ 2025 (số 9) khởi …
– năm Đinh Mùi 2027 (số9) -CS tiêu vong “Mã đề DƯƠNG cước anh hùng tận” …

=> để cho Nhân loại được hưởng thái bình, thịnh trị – tức “Thân Dậu(2029/số 9)  niên lai kiến thái bình”…(lời của Sấm Trạng)

Trần Sơn –

MỜI ĐỌC:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3871594

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s