Author Archives: bagan3

Nay đúng thời – gần đỉnh cao của bọn đánh phá Thế giới và nước Mỹ (Canh Tý 2020).


Hãy nhìn vào “cảnh báo” của Trời –THIÊN …Canh TÝ năm nay 2020 …Dịch họa Corona = thiên họa hay nhân họa xuất phát từ nước Cộng sản Tàu (?) …sẽ tiếp đến “họa” từ ĐỊA, biển Đảo/Tân SỬU 2021 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sấm ký NGUYỄN BĨNH KHIÊM và Thực Trạng Hiện hữu của các Quốc Gia – trong đó có Việt Nam .


Sấm ký Trạng trình viết “CÀN KHÔN Cửu Cửu dĩ định”: -” Long vĩ – Xà đầu khởi“từ Giáp THÌN (2024) sang Năm Ất TỴ/2025:2+0+2+5= Số 9 – “Mã đề-DƯƠNG cước (2027= 2+7) = Số 9 ..anh hùng tận –Thân … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Âm mưu Hán Hóa Việt Nam của Tàu Cộng với sự tiếp tay của CSvn…


VN CHỈ CÓ NGƯỜI KINH, KHÔNG CÓ DÂN TỘC KINH Nghĩa nhóm từ “người sinh sống tại một địa phương” trong tiếng Việt được hiểu là “người địa phương đó”. Thí dụ: người sinh sống ở kinh thành hay kinh … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Mùa Thu trong tôi.


Originally posted on Bagan3's Blog:
NHƯ CÁNH HẠC BAY “Thinh không Nhịp đập lao xao Thời Không gõ phách nôn nao hạc Hùng Thiên di Cánh hạc chập chùng Miên đông hạc ẩn Mây trùng chối chân”. “Mưa giăng…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những người chạy …Việt Dã…


…Là đây ! Tìm đâu cho mất công … * 1/“–Chủ nhân đất nước thì chạy cơm – chạy gạo; chạy áo, chạy tiền, chạy học – chạy hành, chạy đi lao nô mười phương thiên hạ; vác bướm chạy … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Bách Việt và Asean trên vùng định mệnh – Đinh Việt Nhân/talawas2005-


(PHẦN MỘT) –1./ Dẫn nhập. Tựa đề của bài tiểu luận này lấy từ loạt bài “Trăm Việt trên vùng định mệnh”(TVTVĐM) của học giả Phạm Việt Châu (PVC). Loạt bài TVTVĐM xuất hiện lần đầu trên tạp chí Bách … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bách Việt và Asean trên vùng định mệnh – Đinh Việt Nhân/talawas2005- (tiếp theo)


PHẦN HAI -( tiếp theo và hết): 4./ Việt tộc và Hán tộc: Trong bài này, Việt tộc có nghĩa là hậu duệ của người Bách Việt. Như vậy, Việt tộc ngày nay bao gồm một số lớn người Hoa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment