Category Archives: Uncategorized

Khai bút đầu năm LỢN 2019 – Tán hươu tán Vượn …


*1/-NHẬP: “Con LỢN ủn ỉn mua hành cho tôi…” (Ca Dao) Năm qua 2018, con chó đã “Khóc đứng khóc ngồi – Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng” …Nên trong – ngoài, nhiều người đều hay …dưới chế … Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Mậu Tuất – không CHÓ (?) Nhưng năm Kỷ HỢI …đảng CSvn trở thành…


Đảng CSVN dùng chính sách công an / tục danh chó vàng để cai trị Dân chúng. Và năm Mậu Tuất đang trở thành LỢN ỉ cho năm KỶ Hợi 2019 …ỉ lại vào thiên triều Tàu mà đảng sợ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Cứu NƯỚC hay…


*1/ “CỨU NƯỚC…” (hay tháo nước ) “Trời mưa nước ngập đến cồn Chi em thơ thẩn ngứa ngoài ngứa trong Không gãi thì cũng không xong Gãi rồi nó cũng ngứa luôn …cả mình Đất nước ôi thật quang … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thử tìm Ý NGHĨA của việc…chữ “G” trong cụm từ VÔ CÙNG (thương tiếc …) trên phông màn tại Nhà Tang lễ Quốc gia/Hà Nội trong lúc quan khách thuộc TU/BCT Đảng csvn đến tang điếu ngày 26/9/2018…ĐỘT NHIÊN RƠI XUỐNG ĐẤT (!)


1/ Tên QUANG – mà chữ G tự tách khỏi màn rơi xuống đất; vậy còn lại là chữ QUAN . – vong linh của người chết muốn “nói “điều gì” chăng ? -hoặc giả.. Đấng Linh thiêng trong Cõi … Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Quẻ Dịch/Biến – KIỂN cho năm Mậu Tuất 2018 .


Posted on February 16, 2018 by bagan3 1* -a/Ngày cuối năm 2017 hậu sinh xủ quẻ Dịch – xin chỉ dẫn các Đấng Tiên Tổ cho năm mới 2018. Được quẻ Hỏa Trạch Khuê: “Đến lúc cùng -trong ngoài chống … Continue reading

Posted in Uncategorized | 10 Comments

“Bao giờ đá nổi – lông chìm …” Sấm Trạng Trình ; và Cơ Hội mới cho Việt Nam .


“Chừng nào Thạch nổi Mao chìm Đồng khô Hồ cạn búa liềm ra tro” . *1“ Thạch là đá nổi cũng có ngụ ý nói Tưởng giới Thạch đã bị Mao Trạch Đông cướp chính quyền . Tưởng giới Thạch … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chuyện CỔ – KIM.


*Hình  vẽ  minh họa Cổ Nhân luôn Vì Dân – Vì Nước* “Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.Việc Nhân Nghỉa cốt ở Yên Dân” – Nguyễn Trải – *1/Năm ẤT MÙI -“Chưa bao giờ người dân Việt Nam được … Continue reading

Posted in Dịch - Lý Số, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 1 Comment