TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT – Đệ 2 VNCH


1. A Cụ TVH2

Cụ Trần Văn Hương – Tổng Thống VIỆT NAM CỘNG HOÀ

Cụ Trần Văn Hương, một tấm gương trung liệt trọn đời vì nước vì dân của Tổng Thống VNCH, ông là một kẻ sĩ cuối cùng đấy tiết tháo của miền nam Việt nam.

Trong cuốn hồi ký “Saigon et moi” của cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Mérillon kể lại: “Mãi tới tối 18 – 4 – 1975, đại sứ Hoa Kỳ Martin mới cho ông (Mérillon) hay rằng Hoa Kỳ sẽ buông VN.” Ðại sứ Martin nói:
– Từ giờ phút này nước Pháp sẽ đảm nhận vai trò tái lập hòa bình cho VN.
Mérillon chuyển lời nói nầy cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương. Ông Hương nói:
– Ông Ðại sứ à! Tui đâu có ngán Việt Cộng. Nó muốn đánh, tui đánh tới cùng. Tui không muốn lưu vong xứ người. Nếu trời hại nước tui, tui xin thề ở lại và mất theo nước này.
Ðến ngày 29.4.1975, đại sứ Martin còn đến gặp cụ Hương và nói:
– Ngài đi với tôi sang Mỵ Chánh phủ Mỹ sẽ nuôi dưỡng Ngài suốt đời, tôi nhân danh chánh phủ Hoa Kỳ đến mời Tổng Thống ra khỏi nước với bất cứ phương tiện nào mà ngài muốn. Chánh phủ chúng tôi cam kết bảo đảm cho Ngài một đời sống xứng đáng với cương vị tổng thống cho tới ngày Tổng Thống mãn phần.
Cụ Trần Văn Hương mỉm cười, trả lời (tiếng Pháp):
– Thưa ngài đại sứ, tôi biết tình trạng hiện nay rất là nguy hiểm. Ðã như vậy, Mỹ cũng có phần trách nhiệm trong đó. Nay ông Ðại Sứ đến mời tôi ly hương, tôi rất cảm ơn ông Ðại sứ. Nhưng tôi đã uy nghĩ kỹ và quyết định dứt khoát ở lại nước tôi. Tôi cũng dư biết rằng CS vào được Saigon, thì bao nhiêu đau khổ, nhục nhã sẽ trút xuống đầu dân chúng miền Nam. Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu của họ, tôi tình nguyện ở lại chia xẻ một phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nỗi thống khổ của người dân mất nước. Cám ơn ông Ðại Sứ đã đến thăm tôi.

Ông từ chối hết mọi đề nghị của Hoa Kỳ lẩn Pháp để giử trọn tiết tháo với VNCH và đồng bào miền nam VN cho đến khi mất. Những con người như thế mới xứng đáng để giới trẻ chúng tôi hết lòng ngưỡng mộ!!

Đến ngày tháng tư đen 30.4.1975, không biết bao nhiêu là tấm gương trung liệt vì nước của các chiến sĩ VNCH, đã tuẩn tiết để trọn đời được mang quốc tịch VNCH và được chết trên quê hương mình, tên tuổi họ đã được sống mãi với đất nước, trong trái tim của con dân miền nam VN và các hậu duệ VNCH.

NGŨ HỔ TƯỚNG VNCH…

Những tấm gương trung liệt của các bậc tiền nhân như Trần Bình Trọng các anh hùng VNQDĐ, Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Trần văn Hương là một tấm gương sáng cho các thế hệ hậu duệ VNCH về cho sự thanh liêm, lòng yêu nước, tính tự cường, sự bảo vệ độc lập và chủ quyền của đất nước mà mọi con dân nước Việt cần phải nuôi dưỡng và phát huy. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, gìai đoạn đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Giai đoạn mà lòng ái quốc, tinh thần Dân tộc bị trừng phạt, hèn nhát, tinh thần vọng ngoại đang lên ngôi.

Là con dân VNCH chúng tôi hãnh diện với những kẻ sĩ của VNCH, họ là những hình ảnh kiêu hùng lẫm liệt, một lòng vì dân vì nước không màng danh lợi và ân sủng của ngoại bang dâng lên cho riêng mình. Xin thắp nén tâm nhang dâng lên các anh hùng vì nước vì dân của Việt tộc trong cuộc hành trình cứu nước và dựng nước.
(Nguyễn Thị Hồng, 10/10/2015)

Nguồn:
http://kimanhl.blogspot.de/

Posted in Lịch sử Cận Đại - VNCH, Uncategorized | Leave a comment

2015 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 9,800 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Quẻ Dịch H.T Vị Tế và các quẻ biến Hỏa Trạch KHUÊ, Thủy Thiên NHU.


1526095_1677788482468871_9182871930135470010_n

Phần 1: Phân tách các Quẻ Dịch:
Đầu Năm mới Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa

1/Xin tiếp tục bàn về quẻ Hỏa Thủy Vị Tế (với tâm thành, người viết gieo được) trước ngày ĐH12 đảng csvn khai diễn vào cuối năm 2015.
Quẻ cho Kết Quả: CHƯA XONG.

Chưa xong điều gì? cái gì?

-Đảng chưa thể bàn giao VN như một thuộc địa -tỉnh lỵ của đồng chí Tàu /CS phương Bắc?
( vì Khảm đã được Tổ tiên Cổ Việt Dịch hóa là Nước Tàu; Và nội quái Khảm của quẻ Vị Tế lại là thế Địa = VN trong quẻ Hỏa Thủy Vị Tế).
-Hay…Đất Nước VN dưới chế độ CS chưa phát triền đủ đến nỗi Truyền thông Quốc tế đã công khai đánh giá “VN là một quốc gia không chịu phát triển”?

 

2/Vì Đảng csvn không muốn thay đổi. Và một Đất nước muốn phát triển thì phải canh tân – đổi mớitừ tình trạng xã hội song song với các cơ chế điều hành của guồng máy cai trị. Điều này được xác minh qua tuyên bố của vị Tổng Bí thư Đảng, vừa tái nhiệm…”đại hội nhằm duy trì Kỷ Cương của Đảng (tức không thay đổi cơ chế, đường lối CSCN của Đảng)…và không để cảnh”trên bảo dưới không nghe” tái diễn trong guồng máy điều hành…(tức cho thay thế một số nhân sự lãnh đạo trong chế độ độc trị).
Như thế – quái ngoại của quẻ Vị Tế, biểu thị “lớp lãnh đạo cao cấp cùng đường lối, chính sách đối nội đối ngoại của quốc gia không bị chuyển biến dây chuyền khi Hào 1(nội quái) chỉ động để hình thành ĐH đảng; và Hào 2 vẫn tiếp tục thể Dương (thay vì thể Âm tức không Chính) để chuyển biến lên các hào bên trên. Hào 2 theo Lý của Dịch là Thế và hào 5 là Ửng – cả hai vẫn giữ thể âm – dương không đúng vị: tức guồng máy cai trị trên-dưới của Đảng csvn tiếp tục không Chính Danh – nôm na là tiếm quyền đại diện người Dân và Quốc gia VN.

3/Từ hệ luận trên mà quẻ Vị tế chiêm được đã cho kết quả Chưa Xong và quẻ biến chỉ qua Hào 1 động đã xuất hiện quẻ Hỏa Trạch KHUÊ.
Đây là quẻ xấu nhất trong Kinh Dịch. Khuê nghĩa là Chống đối – Chia lìa.
a)-Nội quái Khảm chuyển thành Đoài (hay Đoái nghĩa là Vui Vẻ = ĐH không bị ngăn trở thì vui chứ còn gì!). Và ngoại quái Li -âm sáng sủa nên Thế (hào 2- dương) và Ứng -dương thuận hảo.
Và Thoán từ nêu : việc nhỏ cá nhân họa may được tốt”.

b)Sao lại chỉ cá nhân được lợi?
– Vì Hào 2 là nội lực, nội chính quốc gia mà lại Dương không đúng Vị – không đại diện cho các tầng lớp quần chúng mà chỉ là guồng máy cứng ngắc của Đảng. Tượng truyện quẻ này ví như “thời của loạn chúng ” làm những việc trái với Thiên Ý. Người thiện tâm nên tách riêng, dù bị chê bai..Đây là nhân cách của người quân tử “thuận nhân tình thì ĐỒNG”. Gặp thời loạn dù bị gian khổ vẫn không hùa theo nên gọi là DỊ.

c)-Xét Hào 5 ngoại quái Hỏa sáng sủa, nhưng là hào Âm nên (Lãnh đạo, Nhóm nòng cốt của Đảng) có ý kiêng nể Hào 2 dương tức quần chúng độc lập (Trung mà không Chính-thuộc chính quyền). Do đó quần chúng muốn gặp “ngôi cao”phải dùng “đường tắt”. Nhận định của Cụ Phan Bội Châu: không xấu, mà chỉ là “quyền biến” (thời nay là thương thảo (compromised) 5/5 hai bên cùng có lợi chăng?).

d)Sau cùng vào thời nghi kỵ không tin ai ở dưới, lãnh đạo cấp cao của Đảng tự trở nên cô độc.
Hào 6 Dương đã có lúc hoảng (sợ) “mà giương cung muốn bắn nhưng nhờ chút minh mẫn (vì ở trên cùng ngoại quái Li) nên đã buông cung xuống mà xin lỗi”.
Thoán Truyện của quẻ ghi:
Hai bên hòa hợp vui vẻ như “sau nắng hạn gặp mưa rào”. MÀ cùng giúp nhau – cứu đời.

Vậy trong họa vẫn có mầm phúc. (Phải chăng là Phúc của Dân Tộc Đất Nước Việt Nam?)

12647437_1748603432029276_5035094776390171533_n

Phần II: Khi “lãnh đạo Đảng” được đả thông… thì sự chuyển biến sẽ thể hiện tiếp tục Hào 2 động, tiến lên biến các Hào 3,4,5 và 6 của quẻ Khuê:

A / ta được Quẻ Biến Thủy Thiên NHU.
Nhu là CHỜ ĐỢI.

Quẻ gợi cách Xử Thế khi chờ đợi. Tùy họa ở gần hay xa, cốt nhất đừng nóng nẩy mà phải giữ đức Trung lo cho lợi ích, an nguy của đại đa số quần chúng) – cho (Toàn Dân, Đất Nước là Chính).
Đại tượng Truyện: “Dưới là Càn (trời); trên là Khảm (mây)…tượng mây tụ bao kín bầu trời – thế nào cũng mưa”.

Quẻ có hai hệ quả nổi bật:
-Hào 3 thể dương cương ở dưới và sát quẻ Khảm (đồng chí Tàu chăng?) lại không đắc Trung nên có tượng (biểu lộ) táo bạo, nóng nẩy, làm càn như tự mời giặc đến, tự gây tai họa. Nếu biết thận trọng thì chưa sao vì tai họa vẫn ở ngoại quái.
-Hào 6 (trên cùng) thể âm là tối hiểm. Nhưng có ba Hào Dương (1,2,3 – nội quái) được ví như ba người khách, không tới ngay được (vì ở xa Hào 6) nhưng thủng thẳng sẽ tới.

Cuối cùng sẽ được cứu khỏi chỗ hiểm mà được tốt lành.

B/ Trở lại phân tích thuyết Tam Tài – Lý của Dịch và cũng là Triết lý của tiền nhân Cổ Việt:

1/ * (Thiên) Thời – CÓ. Ngoại quái quẻ Vị Tế là Hỏa – sáng sũa, chuyển sang Thủy /quẻ Thủy Thiên Nhu; quái Thủy có Hào dương ở giữa : Dương là Thật – Thành tín.
* (Địa) Lợi – từ không trở thành CÓ khi nội quái Trạch /quẻ Khuê chuyển thành Càn của quẻ biến Thủy Thiên Nhu.
* (Nhân) HÒA chỉ CÓ khi Hào 2/nội quái Càn ĐỘNG (mà không biến) biểu thị các tầng lớp quần chúng (nhân sĩ tinh hoa, các hội đoàn độc lập với Nhà Nước động viên thúc đẩy người Dân tham gia trực tiếp vào chính sự đối Nội và đối Ngoại).

2/ – Xin xem lại Phần I:tiểu mục d) bàn về tính nghi ngờ – cô độc của Hào 6 dương/ quẻ Khuê.
– Và Hào 6 âm /quẻ Nhu đề cập tới 03 Hào Dương (tức Nội quái Càn) của toàn quẻ Biến Thủy Thiên NHU – mục hệ quả.

KẾT:
a)*Mây đầy trời (Khảm – Thủy). Tượng Đất là Càn, dương cương; nếu nhu thuận (tức Hào 2 động) thành Quái Li (vạch giữa đưt = âm) thì lại là biểu tượng của tiền nhân trong Lá Cờ Quốc Gia (thời vua Duy Tân kháng Pháp, thời chính phủ Trần Trọng Kim, sau thành Càn, thời Bảo Đại rồi Đệ I và Đệ II VNCH ).

b)*Dương khí từ Đẩt / Càn bốc lên cao, giao tiếp khí âm của bầu mây tụ hợp..sẽ tạo mưa rào với nhiều sấm – chớp lóe sáng bầu trời. Hõa của sấm chớp (Thiên Thượng Hỏa) không được tạo sinh từ Mộc mà là hệ quả của Điện từ Dương dưới đất bốc lên chập hợp với Điện từ Âm, mây tụ trên trời. Sẽ có những lằn sét búa xuống đất gây hỏa hoạn tác hại trên mặt đất. Đây là tính Thể của lửa. Nhưng về tính Dụng của Hỏa thì lại mang tính tích cực: Kích thích các hạt giống dưới Đất nẩy mầm thành cây để rồi các búp non lộc nhú tiếp tục trên các cành, nhánh cây ..trổ hoa, kết quả !

c)Sấm Trạng lưu lại từ trên 500 năm trước:
“Cửu cửu dĩ định
Mã đề Dương cước…tận
Thân Dậu niên lai…kiến
Thái Bình .”
*-Năm Bính Thân 2016 thể Sơn Hạ Hỏa và tiếp Đinh Dậu cũng vậy. Ta có hai năm “khởi đầu” cho tác động xuất hiện Biến Cố Lớn (2+0+1+6=9) cho Lịch Sử Việt Nam. Số 09 là số thành – hoàn tất hoàn hảo của Âm 4 và 5 Dương kết hợp.

*-Con Cháu Hồng Lạc trong và ngoài Nước luôn hằng tâm về Vận Nước :

Đất Nước và Dân tộc Việt Nam tồn tại – trường tồn và phát triển sánh vai với Năm Châu.

Trân trọng.

(Trần Sơn – đầu Xuân Bính Thân 2016)

Tham khảo:
*Nguyễn Hiến Lê “Kinh Dịch – Đạo của người quân tử”-XBVH 1992.

*Quẻ Dịch : Hỏa Thủy Vị Tế trươc khi ĐH12 Đảng csvn khai diễn vào cuối Năm 2015
https://bagan3.me/2016/01/19/que-dich-thuy-hoa-vi-te/

*”Mã đề Dương cước anh hùng tận…”
https://bagan3.me/2014/01/11/ma-de-duong-cuoc-anh-hung-tan-than-dau-nien-lai-kien-thai-binh/

Posted in Dịch - Lý Số | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Quẻ DỊCH : Hỏa Thủy Vị Tế.


12548894_1503910046578146_8995972304490672357_n

Lẩn thẩn hôm nay gieo Quẻ cho ĐH12/csvn -2016:
Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế. Nghĩa là CHƯA XONG !
*
-1/Xét các yếu tố Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân hòa

*(Thiên) THỜI : CÓ. Ngoại quái LY-Hỏa sáng sủa, văn minh đồng thời cũng là tình trạng Đối ngoại :Khối Tây phương đang tạo cơ hội cho đảng csvn đồng hành phát triển, tôn trọng Nhân quyền Dân chủ & Tự Do.
*(Địa) LỢI: KHÔNG – Nội quái (Nội bộ) KHẢM (Thủy): Tiếng Việt còn có nghĩa là “khẩm” nặng nể, ngập lụt, KHÓ giải quyết nổi.
*(Nhân) HÒA.: KHÔNG vì các Hào trong nội quái đều không đúng vị (thay vì Dương lại vi Âm và ngược lai. Nói khác là toàn giống kém tài, bất chính, lấn lướt người trên, trấn áp người dưới .
VÀ khởi đầu của Quẻ Vị Tế lại là hào Âm = tiểu nhân tiến hành không cẩn trọng gây ân
hận …(hình ảnh minh họa : con chồn ướt đuôi).

-2/Minh định Quan niệm về CHÍNH Danh và TRUNG Hậu trong LÝ của Dịch.

a)Hào 2 và Hào 5 trong các Quẻ đều phải Chính (như Hào 1 dưới cùng phải là Dương; kế lên
trên là Âm rồi tiếp lên là Dương…đến Hào 6 trên cùng).
b)Hào 2 và 5 luôn luôn Trong Vị Thế TRUNG phải ứng hợp Âm+Dương hòa hợp. Hai Hào này nếu không Chính nhưng trong vị thế TRUNG Âm – Dương Hòa Hợp thì còn quý hơn CHÍNH.

Nôm na như: làm Thủ tướng hay TBT (kém tài hay tiếm quyền Dân) thì không Chính; nhưng liêm khiết, trung với Nước và thương Dân thì được Chữ TRUNG quý hơn chữ Chính Danh.
*
TÓM LẠI XÉT – Yếu tố NHÂN (con Người)
*phần Nội Chính : bết bát, kém tài, bất chính. Riêng hào 2 (TBT, TT) là Dương cương có tài nhưng ở vị âm thì bất chính (người Dân có bầu lên đâu) và lấn lướt người trên, trấn áp người dưới.
=>Tiền nhân khuyên nhủ: Đừng lấn lướt người trên và giảm tính cương (trấn áp) của mình mà giữ đạo TRUNG.
*phần Đối Ngoại: Hào 4 Dương ở vị Âm (bất Chính) lại được “ông vua” (các quốc gia Tây phương tức Hào 5 Âm) tin nhủ đáng lẽ TỐT mới phải.
=>Do đó Tiền nhân khuyên: Phải giữ đạo Chính; tấn phát Tinh thần cùng Kiên Nhẫn mới làm được việc lớn cho Xã hôi.

Luôn tin tưởng, chờ đơi. Khi đã làm được việc thì tự tin, lạc thiên, an mệnh mà chờ THỜI.
Nếu không biết tiết độ, chìm đắm trong rượu chè (hình ảnh minh họa : con chồn ướt cái đầu). Sẽ hóa bậy, mất hết đạo nghĩa Trời – Đất.
Kinh Dịch tận cùng bằng hai quẻ Kí tế và Vị Tế đã xong rồi lại chưa xong – bao hàm việc trời đất cũng như việc của loài người – không bao giờ xong, cái gì chung thì lại ngay tới thủy…

Chú :
Âm-hỏa xuống , Dương-thủy lên trái với tự nhiên: Hỏa thượng; Thủy hạ. Do đó Nước Lửa không giao nhau; cả 06 hào đều trái ngôi – không giúp được cho nhau nên gọi là Vị tế : chưa xong.

Nhưng sẽ có thời hanh thông : đó là thời của hào 5 (nhu trung) với điều kiện (cho Nhân sự) là…mọi sự phải xem xét kỹ càng mà đặt người vật vào chỗ “thích đáng” mới nên việc. (“thích đáng” là không đặt lửa ở trên nước NHƯ QUẺ NÀY).

(Trần Sơn 10/12 âm lịch Năm Ất Mùi tức 19/01/2016)

Posted in Dịch - Lý Số | Tagged , , , | 1 Comment

KIẾP NGƯỜI.


10940562_10203667261021944_9117724860057246621_n

*1.
Đến tay không, đi tay không
nhân thiên là vậy
Khi sinh ra bạn từ đâu đến?
Khi chết rồi bạn đi đâu
Sinh, xuất hiện như đám mây nổi
Tử, biến đi cũng như mây
Đám mây trôi nổi kia,
tự bản chất cũng không hiện hữu
Sinh-tử, đến-đi cũng như vậy
Nhưng có một điều rõ rệt –
thanh tịnh và trong sáng
không lệ thuộc tử sinh

Điều đó là gì?
(Hán thi)

*2.
-“Làm sao an ổn …
khi xe chạy 65miles/giờ mà radio lúc nào cũng vang vang?

Sự máy móc của thế giới, sự thúc bách phải nói năng, phải sản
xuất, đưa ý kiến, hành động, trả tiền, đóng trọn vai trò, sẽ đè
nặng trên con người đang đứng ở đây sáng nay.
Trong chớp mắt tôi sẽ chạy quay cuồng đi kiếm cơm, đi xem hát,
bị stress và suốt ngày nói chuyện vô bổ…”

-“Những thiền sư vĩ đại đều nói trí tuệ trong vũ trụ nằm ngay
trước mặt chúng tạ. Các ngài bảo, tận sâu thẳm, mỗi chúng ta
đều biết mình đã hoàn thiên.
Vấn đề là làm sao khiến
chân lý đó hiển lộ sinh động khi ta thể nghiệm cuộc đời ?

“Tất cả chúng ta hãy cùng buông bỏ “cái ngã”.
                                             Phải buông sạch hoàn toàn.
Chỉ đến khi trở về được với “tâm trước khi có suy nghĩ”,
họa may ta mới loại trừ sự đối kháng, thù nghịch,
tranh đấu, giết chóc đang tàn phá thế giới này.
         Nếu tâm trong sáng như hư không thì những gì ta
                                         thấy, nghe sẽ trở thành chân lý.
Núi xanh, nước xuôi chảy. Chó sủa ‘gâu gâu’.
                                    Muối thì mặn, đường ngọt.
Khi thấy được thế giới là một với Chân ngã,
                                   ta sẽ sống được “đời sống đúng đắn”,
                         nghĩa là đạt được hoàn cảnh, tương quan,
                                                             sự vận hành đúng đắn.
                                             Đây gọi là “Hoà bình Thế giới”
                                                                    Đây là THIỀN.”
(Thiền sư Sùng Sơn)

*3.
“Dịp may được sống,
nghe gió thổi qua rặng thông trong 100 ngày đêm (độc cư) huy hoàng,
ngắm nhìn sự tương tác không hề ngưng nghỉ giữa ánh sáng và hình sắc,
tận hưởng hạnh phúc uống ly trà lúa mạch rang, và cảm thấy
an nhiên tự tại với chính mình, là điều hy hữu khó xảy ra trong tương lại.

Mỗi ngày ta thở không khí trong lành, nhìn sắc màu tươi sáng, ngửi hàng
ngàn mùi vi. Ta nghe âm thanh trong thiên nhiên: mưa gió, chim hót, cành
cây gãy, lá cuốn theo gió, sấm sét, bình mịnh Ta nghe tiếng của nhân loại,
tiếng xe cộ ồn ào, tiếng còi tàu, tiếng trẻ em chơi đùa buổi chiều.

Rồi ta tự cho đương nhiên ta được hưởng mọi thứ.
Nhưng phải nhớ,
mỗi kinh nghiệm xảy đến cho ta đều rất quý báu.

Người ta bảo mỗi khoảng khắc trong đời là dịp may năm trăm năm chỉ đến
một lần.

Hãy sống đời mình
một cách tùy thuận,với
tất cả lòng tôn kính và
sự chú tâm.

Sẽ không có dịp may cho ta sống lại lần nữa.”
Jane Dobisz “(tứcThiền sư Bon Yeon)-
“One hundred days of solitude”Thuần Tỉnh chuyển dịch.

Nguồn:
http://rongmotamhon.net/xem-sach_Mot-tram-ngay-doc-cu_dcmpgpg_PDF.html

*4.
“ta sẽ sống được “đời sống đúng đắn”,
nghĩa là đạt được hoàn cảnh, tương quan…”
(Trích dẫn thượng – Thiền Sư Sùng Sơn)

Thiển nghĩ tương tự như Mẹ TERESA

ngỏ ý dưới đây:

Life is an opportunity, benefit from it.
*
“Life is beauty, admire it
Life is a dream, realize it
Life is a challenge, meet it
Life is a duty, complete it
Life is a game, play it
Life is a promise, fulfil it
Life is sorrow, overcome it
Life is a song, sing it.”
(Mother Teresa)

(Tran Son SN-2015)

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

Bé sơ sinh CỨU MẸ THOÁT CHẾT… KỲ DIỆU.


12141525_10203667995620027_4328092889230480244_nCó con là điều tuyệt vời nhất đối với nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, để đứa con chào đời khỏe mạnh, người mẹ đã phải chịu đựng và vượt quá rất nhiều khó khăn thử thách, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình. Tất cả những điều đó đã xảy ra với một bà mẹ Mỹ, người gần như bị chết ngay trên bàn đẻ nhưng được chính đứa con sơ sinh của mình cứu sống kỳ diệu một tuần sau đó.

Cặp vợ chồng Shelly và Jeremy Cawley đã vô cùng hạnh phúc chờ đón đứa con gái đầu lòng của họ – Rylan – chào đời. Giống như bất kỳ gia đình trẻ nào khác, trước đó, họ đã đi mua sắm rất nhiều quần áo và đồ dùng trẻ em cũng như trang trí nhà cửa để chuẩn bị đón chào thành viên mới.

“Tôi nhớ rất rõ mình nằm trên một cái cáng và được đưa đến phòng mổ. Tôi đã khóc và nói với các bác sĩ rằng, tôi rất sợ mình sẽ không tỉnh dậy sau ca mổ đẻ. Điều kỳ dị là, những lo lắng của tôi đã trở thành hiện thực”, bà mẹ trẻ Shelly kể lại những gì mình đã trải qua.

Trong ca mổ đẻ cấp cứu sau đó, bé Rylan đã chào đời an toàn và khỏe mạnh. Song, mẹ của em bị một cục máu đông lớn làm tắc nghẹn các động mạch chính, khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê ngay trên bàn mổ.

Các bác sĩ phát hiện, hai buồng phổi Shelly ứ đọng rất nhiều nước, gây khó khăn trong việc cung cấp oxy cho não và làm giảm huyết áp của cô. Sản phụ trẻ được cho dùng máy hô hấp nhân tạo để duy trì sự sống, trong khi các bác sĩ tìm mọi cách cứu sống cô.

12079103_10156140731570284_8976310794764080189_n

Sau một tuần hôn mê, chẳng còn mấy hy vọng sống dành cho Shelly. Trong một nỗ lực cuối cùng trước khi chính thức tuyên bố bà mẹ trẻ đã chết, các bác sĩ đã thực hiện một hành động được cho là mang tính trực giác nhiều hơn khoa học. Họ đặt bé Rylan lên trên ngực Shelly, để hai mẹ con chạm vào da của nhau lần đầu tiên và kích thích để đứa con khóc bên bầu vú mẹ.

Và điều kỳ diệu thực sự đã xảy ra. Shelly bắt đầu bộc lộ các dấu hiệu sự sống. Trước sự kinh ngạc và vui sướng của mọi người, bà mẹ trẻ dần hồi sinh từ cõi chết và hiện đã hồi phục hoàn toàn.

“Tôi nghĩ đây là điều rất đáng kinh ngạc. Một đứa trẻ vô cùng non nớt (mới 1 tuần) lại có thể mang đến ảnh hưởng lớn đến như vậy. Trong lúc vô vọng, các bác sĩ gần như đã không thể làm được gì, nhưng con bé (Rylan) lại có thể … Tiếng khóc của con có thể đã tiếp cho tôi sinh lực để chiến đấu giành giật sự sống”, Shelly bộc bạch.

Cô và chồng đã viết một cuốn sách về câu chuyện kỳ lạ của mình với hy vọng sẽ tạo nên cảm hướng cho những người khác vững niềm hy vọng trong cuộc sống.
-Tuấn Anh (Theo Diply, USAToday)-


Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

LIFE…-Trần Sơn.


1016286_591323217613067_82756730_n

Và đôi tóm lượcTham Khảo
cùng vài suy nghĩ lẩn thẩn…

*1/Ông Winston Churchill đã viết:
“To improve is to change;
to be perfect is to change often.”

*2/Tenzin Gyatso -vị Đạt La Lạt Ma 14th đã phân tích trong “The Compassion Life”:
-As a basic for change, we need to recognize that as long as we live in this world
we will encounter problems, thing that obstruct the fullfillement of our goals. We
remember that not just we but everyone has to undergo…
-This more realistic perspective will increase our determination and our capacity to
overcome trouble…
Indeed, with this attitude, each new obstacle can be seen as yet another valuable
opportinuity to improve our mind, another opportinuity for deepenning our compassion.
Compassion and Love are seen as two aspects of same thing.
In simple terms, compassion and love can be defined as positive thougths and feelings
that give rise to such essential things in Life as Hope, Courage, Determination and
Inner strength…

*3/
.a)Trong di cảo Trung Luận, Bồ tát Long Thọ đã gần như khẳng định
(Inner strength hay) Steady Insight (Tuệ Giác) thoughts and feelings là Tâm Bất Biến hiển định quân Bình (balance) lòng Từ Bi – Yêu Thương hỉ xả nhập hòa dòng chảy tự nhiên của Cuộc Sống (Life)…là trạng thái An Nhiên Tự Tại (Nirvana = Niết Bàn).

Và đó là Trung Đạo mà Phật đã nói đến.

.b)Phải chăng như tướng công Nguyễn Công Trứ đã dẫn Kinh Luân “bồ chữ”
-Làm quan phụ đạo đào kênh, khơi rạch,dẫn nước cho đồng ruộng; khai phá doanh điền
tạo công ăn việc làm cho dân, phát triển Đất nước; hay cầm quân dẹp bạo loạn cướp
bóc của cải người dân lương thiện
-Khi “về vườn” (viết văn hoa là Vui Thú Điền Viên) thì:
“Tri túc, tiện túc hà thời túc
Tri nhàn, tiện nhàn hà thời nhàn”.
Sống Nhàn tản thỏa mái trong Thong Dong Tự Tại (?)

.c)Hoặc giả…
Trong hơn nửa thế kỷ qua, những con chiên, tín đồ mộ đạo…kẻ vô danh tiểu tốt đã trôi nổi
phấn đấu để sinh tồn và phục hưng Đất Nước trong vòng cương tỏa Thịnh – Suy của
ngoại nhân và lân bang.
Thế đấu tranh có nhiều dạng vẻ…như “Cá Vượt Vũ Môn”; như cá hồi “Vượt Cạn” lội ngược dòng, thác vào sông, lạch…chỉ để chết (!)
nhưng lại nhằm để duy trì Sinh & Lực  Con Cháu cho các Thế Hệ mai sau.
Vậy mà vẫn tếu táo – đại ngôn kỳ vọng “như để”

-“Thiên Đàng” hiện diện ngay trong cuộc sống trần gian giả tạm này !
(Transon SN-2015)

Ghi chú:
-Chữ Change: nhà Phật bao hàm trong ý nghĩa Vô Thường.
-Những từ ngữ nội dung phong phú được viết nghiêng hay viết hoa chỉ có mục đích nhấn mạnh.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

“CÁC NGƯƠI ĐÃ LÊN ÁN VÀ GIẾT CHẾT NGƯỜI CÔNG CHÍNH…”


Trích dẫn thư Thánh Giacôbê Tông đồ :

“-Vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét và rỉ sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt.
-Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết.
-Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh.
-Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại.

Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự các ngươi”.

Pope Francis waves to the crowd during a parade Saturday, Sept. 26, 2015, in Philadelphia. The pontiff attended a music-and-prayer festival there Saturday night to close out the World Meeting of Families, a Vatican-sponsored conference of more than 18,000 people from around the world. (AP Photo/Matt Rourke, Pool)

Pope Francis waves to the crowd during a parade Saturday, Sept. 26, 2015, in Philadelphia. The pontiff attended a music-and-prayer festival there Saturday night to close out the World Meeting of Families, a Vatican-sponsored conference of more than 18,000 people from around the world. (AP Photo/Matt Rourke, Pool)

Ghi chú:
*1/Trích dẫn do nữ tu người Việt đọc trước hàng trăm ngàn giáo dân tham dự Thánh lễ Đồng tế -Đức Giáo Hoàng Chủ tế- ngoài trời, tại thành phố Philadelphia/Mỹ chiều Chủ nhật 27/9/2015.
(Nghe như gởi đến các đảng viên và lãnh đạo Đảng csvn)

Xem thêm:(Tổng kết 04 ngày của Đức Thánh Cha) và Thánh lễ Đức Thánh Cha chủ tế :

*2/Pope Francis performs Mass at the Festival of Families
https://news.yahoo.com/video/pope-francis-performs-mass-festival-001000808.html

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

THIỀN…(Jack Kornfield)


Meditation…
leads to the clear perception of three things:
IMPERMANENCE – SUFFERING -and the Lack of an ABIDING SELF.

11262008_10203302131113836_2255209545840819113_nAs the mind becomes Concentrated and Observant, the constant CHANGE of all physical
and mental phenomena is realized. Absolutely all we know, see, hear, feel, think, smell
and taste – even the ‘watcher’, the knowing of these – is changing from moment
to moment.
As this constant flow is seen more fully, any involvement or attachment becomes clearly
undesirable, a Cause of SUFFERING.

The meditator sees all events of the mind and body as an emty process that happens by
itself. He sees that there is no one, NO “SELF” behind it.
Although this process possesses order, following the Law of Karma or cause and effect,
there is nothing in us that can be seen as permanent – an abiding self or soul.
Simply the orderly unfolding of mind and matter arising and perishing moment to moment.

To see this clearly,to experience deeply the true Emptiness ofSelf, is enormously FREEing.
The mind becomes detached, clear, and radiant.

It is the illusions of permanent, of happiness, and especially of selfhood that bind us to the World of Duality and keep us separate from one another and from the true  flow of  nature.

A deep perception of the Void, the Emptiness of all conditioned phenomena, undercut our desire to grasp and hold on to any object or mind-state as a source of lasting happiness.

FINAL HAPPINESS comes from this NON – ATTACHMENT, this balance.
It is freedom from all suffering. Peace.
*
Meditation…not to used just in isolation.
Meditation is not merely a selfish practice or a cultivation of state of bliss; its encompasses
all of our experience. It is a tool to develop Clarity, an AWARENESS and acceptance of the
flow of events whatever they may be.
In the end, meditation techniques must trancend even themselves.

Then, there will be neither meditation nor non-meditation. Just what is.
(Jack Kornfield – Essential Buddhism/Living Buddhist Masters)

MỜI NGHE audio tiếng Việt

https://archive.org/details/ThienSuDuongThoi-JackKornfield
(Ty khưu Thiện Minh dịch) – Sách Audio –

*

MEDITATION
*
Outwardly
In the world of
Good and evil,
Yet without thoughts
Stirring the heart

This is meditation.

Inwardly
Seeing one’s
Own True Nature
And not being
Distracted from it –
This is meditation.
(Hui Neng)
https://bagan3.me/2012/02/28/t%E1%BB%8Bnh-va-th%E1%BB%A9c/

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

MOTHER’ DAY-5/10/2015-


“Vạn cảnh nhiễu tâm vốn do duyên
Tiếng tiếng Phật hiệu Tín Nguyện Kiên
Trì giác vốn không tùy tâm tạo
Vô nại hành nhân nhạo trần ai”
(Cư sĩ Thường Phúc)

-Câu tụng của cư sĩ Thường Phúc để lại trước khi…
-Tự Tại vãng sanh biết trước ngày giờ
-sau 49 ngày – thân thể vẫn mềm mại, thêm đỏ hồng
và bàn tay dần trở nên trong suốt.

TRAO HẾT YÊU THƯƠNG CHO CON
…”trái tim cô đơn của Mẹ
Nào ai có thể hiểu được
Có phải chăng
Xuân hoa thu nguyệt vô tình
Xuân đi, Thu đến
Mẹ vẫn thầm lặng Yêu Thương…”

(còn tiếp)

*
(là Lời của Bài Ca – trong Clip video)
Dưới đây. Mời xem và nghe:

Tham khảo thêm:
https://bagan3.wordpress.com/2013/05/12/ngay-hien-mau/

Tạng thư Sống – Chết – Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch
(The Tibetan Book of Living and Dying/Sogyal Rinpoche)
*Nguyễn Đức Cường thực hiện thành SÁCH NGHE“/YouTube
1/

2/end

Posted in Uncategorized | Leave a comment