Tag Archives: Duong Tu

Tìm xuất xứ câu ca “Công cha như núi Thái Sơn…”


Trong chuyên luận Tìm gốc gác và niên đại Hùng Vương*, chúng tôi công bố khảo cứu cho thấy, vùng Thái Sơn tỉnh Sơn Đông Trung Quốc là nơi phát tích của người Việt hiện đại. Tuy nhiên do hạn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment