Tag Archives: Lịch sử Cổ Việt

Chuyện CỔ – KIM.


*Hình  vẽ  minh họa Cổ Nhân luôn Vì Dân – Vì Nước* “Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.Việc Nhân Nghỉa cốt ở Yên Dân” – Nguyễn Trải – *1/Năm ẤT MÙI -“Chưa bao giờ người dân Việt Nam được … Continue reading

Posted in Dịch - Lý Số, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

HÃY TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM .


NGƯỜI HÁN ĐÃ HỌC CÁCH LÀM RUỘNG NƯỚC TỪ NGƯỜI VIỆT CỔ . ảnh minh họa người Việt cổ NGUỒN GỐC VIỆT TỘC VÀ VĂN MINH BÁCH VIỆT Trong vùng Đông Nam Á nói riêng, Á Châu nói chung, dân … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment