Tag Archives: mao

CHÚC MỪNG BẦY ĐÀN…mênh mông tình ĐẢNG-Valentine’s Day – Trần Sơn –


CHÚC MỪNG BẦY ĐÀN…mênh mông tình ĐẢNG. –Chào Vàng – Valentine’s Day! -Chào Cún. Chi mô? -Chào Mừng Ngày Tình Nhân! -Hỉ ? Tau với mi là tình nhân hỉ ! -Ơ! Không tình nhân thì là Đồng Chí vậy. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment