Tag Archives: nam ninh

Chữ Cổ VIỆT tại Quảng Tây.


PHÁT HIỆN CHỮ VIỆT CỖ ở QUẢNG TÂY -Hà Văn Thùy- TRÍCH:(January 03,2012) “Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt – tỉnh Quảng Tây truyền phát tin tức là người Lạc Việt ở Trung Quốc đã sáng tạo chữ viết … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 2 Comments